Zomer in Zeebrugge: een update

29
jun
2020

Na een allesbehalve normaal voorjaar zal ook het zomerseizoen anders dan anders worden. Het stadsbestuur doet er alles aan om dit in goede banen te leiden. Zoals voorzien in de revitaliseringsstudie maakt de Stad voor Zeebrugge heel wat middelen vrij en staan er zowel grote als kleine ingrepen gepland.

De zomer in Zeebrugge

Omdat voor vele vakantiegangers de vakantieplanning duchtig dooreengeschud werd omwille van de coronacrisis, bereidt de Kust zich voor op een grotere toeloop.

Het grote strand van Zeebrugge biedt heel wat mogelijkheden om veilig van het strand, de voorzieningen en de horeca te genieten. Het stadsbestuur zal dit promoten met maximale aandacht voor de veiligheid en leefbaarheid.

Parkeren in juli/augustus en Site Knapen

Wie met de auto komt, wordt in eerste instantie geleid naar de parkings die het dichtst bij het strand liggen:

 • parkeerstroken langsheen Kustlaan richting Blankenberge en richting Knokke
 • parking ‘C’ (aan het station Zeebrugge-Strand, Baron de Maerelaan)
 • parking ‘D’ (grasveld aan de overkant van de Kustlaan).

Ook parking ‘E(lia)’ wordt opengesteld. Hiervoor is een akkoord gesloten met Elia. Deze parking met 90 parkeerplaatsen ligt langs de Kustlaan en is te bereiken via het weggetje naast parking D.

In geval er een grotere toeloop verwacht wordt, komt er een Kiss&Ride aan de Baron de Maerelaan met eenrichtingsverkeer en wordt de Strandwijk autoluw gemaakt. Om parkeeroverlast te vermijden wordt ook het domein Knapen opengesteld. Let wel, dit gebruik is maar tijdelijk. Het is zeker niet de bedoeling af te stappen van het idee om van de site Knapen een Kustpark te maken.

Hieronder enkele afspraken met betrekking tot de tijdelijke parkeerzone op de site Knapen:

 • De parking kan gebruikt worden tussen 1 juli en 31 augustus.
 • In- en uitrijden gebeurt langs de Veerbootstraat, waar een parkeerverbod aan één zijde wordt ingesteld.
 • Na het parkeren kunnen de mensen de parking verlaten langs het hekken aan de Kustlaan, die ligt op een boogscheut van de Strandwijk.
 • Na het binnenrijden moet er een vaste route gevolgd worden, waarbij in logische volgorde de verschillende parkeerzones worden ingevuld.
 • Stewards (jobstudenten) leiden dit in goede banen.
 • De parking is open van 10.00 tot 19.00 uur.
 • Parkeren is er gratis.

De sanering van de vijver op de site Knapen werd onlangs afgerond en de staalnames zijn gunstig, waardoor de site geleidelijk aan in gebruik kan worden genomen terwijl de procedure afgerond wordt. Dit biedt mogelijkheden voor het ontsluiten van de site voor de buurt en voor de uiteindelijke realisatie van het Kustpark.

Heraanleg pad Veerbootstraat en Kapitein Fryattstraat

Tussen 23 juni en 10 juli wordt er op het wandelpad t.h.v. de Knapensite en de Veerbootstraat een nieuwe toplaag aangebracht. Ook de Kapitein Fryattstraat (gedeelte Stad Brugge, tussen spoorweg en bocht naar Straussbrug) krijgt in die periode een nieuwe toplaag.

Plaatsing picknickbanken en vergroening

Het openbaar domein van Zeebrugge werd opgefleurd met bloementorens, ooievaarsnesten, hangende manden en kreeg ook een invulling van de bloembakken.

Daarnaast wordt werk gemaakt van ontharding. Hierbij wordt de verharding weggehaald ten voordele van gras of beplanting. Dit is gepland op het stationsplein Baron de Maerelaan, stationsplein Stationswijk en het Stella Marisplein. Dit zijn tijdelijke ingrepen. Ze vervangen een globale heraanleg niet (zoals onder meer gepland op het Marktplein en het Stella Marisplein).

Op meerdere plekken in Brugge worden openbare picknickbanken geplaatst. We selecteerden in Zeebrugge minstens één locatie in elke wijk. Bij de locaties staan telkens tussen haakjes het aantal banken vermeld:

 • groenzone t.h.v. de Veerbootstraat/Kustlaan (5)
 • graszone op het Marktplein (5)
 • grasplein Stella Maris (5)
 • Icarus surfclub aan de Zeedijk (10)
 • strand bij de embryonale duinen/Zeedijk (10)
 • strand aan het restaurant Sea and Sand (10).

Schadefonds

Een schadefonds van 20.000 euro springt bij om slachtoffers van kleine misdrijven met materiële schade (bijv. inbraak in tuinhuis, wagen of strandcabine) door transitmigranten te vergoeden op voorwaarde dat de slachtoffers niet op een verzekeringspolis of andere schaderegeling kunnen terugvallen.

Ondertussen wordt verder ingezet op preventiemaatregelen. De politiepost in Zeebrugge wordt versterkt met drie politiemensen die vooral zullen worden ingezet om de leefbaarheid in Zeebrugge zo optimaal mogelijk te houden. Een van hun taken is ook om de aanwezigheid en bewegingen van transitmigranten in kaart te brengen en politietoezicht en acties te organiseren.

Wie van iets een aangifte wil doen of een vraag heeft, of het nu een toerist is of een bewoner, is welkom in de aangiftecontainer op de Zeedijk. De container wordt dagelijks bemand van 13.00 tot 17.00 uur en bij grote drukte zelfs tussen 10.00-18.00 uur.

Buurtactiviteiten

Deze zomer slaan het Buurtwerk, het buurtgericht netwerk en de jeugdwerker de handen in elkaar om samen met diverse verenigingen én de buurtbewoners, activiteiten te organiseren die gezinnen, kinderen, jongeren en bij uitbreiding iedereen een leuke zomer bezorgen.

Zelf ideeën voor een leuke actie of activiteit? Buurtwerkster Hilde Ballegeer helpt jullie graag op weg. Ze is als volgt te bereiken: Hilde Ballegeer, Buurtwerk Zeebrugge, Venetiëstraat 1, 050 326345 of 0494 462718, hilde.ballegeer@mintus.be.

Zeesluis

Tot slot nog wat info over het project Nieuwe Sluis Zeebrugge en de wijze waarop er kan gereageerd worden naar de Vlaamse overheid.

Het project zit vandaag in de uitwerkingsfase. In deze fase worden de krijtlijnen vastgelegd over de concrete verdere uitvoering van dit project. Als eerste stap in deze fase werd een projectonderzoeksnota (PON) geschreven. In die nota staat informatie over het project en wat de hogere overheid nog wil onderzoeken rond de voorkeurslocatie. De PON ligt van 8 juni tot en met 10 juli ter inzage. Wie dat wil, kan suggesties en opmerkingen op de PON geven.

Alle informatie en de PON kan je online raadplegen via www.nieuwesluiszeebrugge.be. Van 22 juni tot en met 10 juli staan er ook infozuilen op het pleintje aan het buurthuis d’Oude Stoasie en op het Marktplein van Zeebrugge. Die zuilen gidsen je door de inhoud van de PON en hoe je erover je mening kan geven. Bij vragen kan je terecht op nieuwesluiszeebrugge@mow.vlaanderen.be of bel naar het gratis nummer 0800 20229.

Deze procedure loopt parallel aan de procedure bij de Raad van State. Het duurt gemiddeld vijftien maanden voor deze een uitspraak doet op basis van de bezwaarschriften. Aangezien het project niet werd geschorst, wordt het onderzoekswerk verder gezet.

De komende jaren werkt de Vlaamse overheid dit project verder uit in samenspraak met alle betrokken partijen. Er wordt een leefbaarheidsplan opgemaakt samen met de omwonenden. Dit traject start in het najaar.