Noodplanning

Algemeen

Coronavirus

Vogelgriep

Locaties AED-toestellen

BE-Alert

112 BE app

Algemeen

De noodplanningsambtenaar staat, samen met de hulpdiensten (brandweer, medische, politie, ...) en andere experten en diensten, in voor de preventie van, voorbereiding op, interventie tijdens en nazorg van (grootschalige) noodsituaties op Brugs grondgebied.

Concreet worden voor verschillende risico's en/of noodsenario's preventieve maatregelen getroffen, afspraken gemaakt, plannen opgemaakt, oefeningen georganiseerd, ... tussen en met de verschillende samenwerkingspartners.

Vind hier meer algemene info over noodplanning

Actuele info

Coronavirus

Alle updates voor Brugge verschijnen voortaan op https://www.brugge.be/coronavirus .

Vogelgriep

Bewakingszone n.a.v. besmettingshaard Beernem

Op 21 september 2022 werd vogelgriep H5 vastgesteld in Beernem. De beschermingszone van 3 km en de bewakingszone van 10 km zijn rond de haard ingesteld. Ook een deel van Assebroek valt binnen de bewakingszone (zie de gedetailleerde kaart).

In de beperkingszones (zowel beschermings- als bewakingszone) moet elke professionele pluimveehouder een inventaris opmaken waarin aangegeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden (zie ook instructies - kaart - inventaris bewakingszone). Al wie ziektetekens bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

In de beperkingszones moet in de afgebakende gebieden het pluimvee terug opgehokt of minstens afgeschermd worden om contact met wilde vogels te vermijden. Vind hier alle concrete maatregelen voor de bewakingszone op Brugs grondgebied.

Met vragen over de maatregelen kunnen pluimveehouders terecht bij het callcenter vogelgriep van het FAVV via 080 09 97 77. De meest actuele info over de vogelgriep en de toepasselijke maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV.

Wilde vogels

Er vindt momenteel een uitbraak van vogelgriep H5N1 plaats die vooral zeevogels langs de Belgische en Nederlandse kust treft. Het virus is erg besmettelijk voor (water)vogels maar slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen mensen besmet raken, vooral als ze langdurig en herhaaldelijk in contact komen met zieke dieren of hun uitwerpselen. Hoewel de vogelgriep dus slechts zeer sporadisch op mensen over gaat, roept Stad Brugge de burgers op om zelf geen zieke of dode dieren aan te raken of te vervoeren.

Wie een ziek of dood dier opmerkt, kan dit tijdens de kantooruren melden aan het huis van de Bruggeling via 050 44 80 00. Buiten de kantooruren kunnen dode of zieke vogels gemeld worden via het permanentienummer 050 44 80 83. De stadsdiensten zorgen daarna voor opruiming of ophaling in de veiligst mogelijke omstandigheden.

In het havengebied komt de stad niet tussen voor het ophalen van dode vogels. Het havenbestuur neemt de verantwoordelijkheid voor de ruiming van kadavers voor terminals en terreinen die niet in concessie zijn. Alle andere havenbedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het ruimen van kadavers op hun terreinen. Verplaatsen/verzamelen van kadavers dient steeds te gebeuren in overleg met de dienst voor bescherming en welzijn op het werk. In tegenstelling tot de kadavers komt de stad wel tussen voor meldingen van zieke vogels in het havengebied.

Locaties AED-toestellen Brugge

Wie op zoek is naar een AED-toestel in Brugge kan terecht op onderstaande kaart. Vind hier meer informatie over AED-toestellen en hoe ze te gebruiken.

We vragen de hulp van de Bruggelingen om deze kaart up-to-date te houden. Vind je foutieve of ontbrekende gegevens op deze kaart? Vul dan dit formulier in zodat wij de nodige aanpassingen kunnen maken.

BE-Alert

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie op grondgebied Brugge, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je - op voorwaarde dat je bent geregistreerd - meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Registreer je nu

Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in! Inschrijven is gratis.

Alarmsysteem voor noodsituaties

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan de burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron.

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in Brugge en werkt bv. in Brussel, Antwerpen, … of elders. Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je op weekend bent in de Ardennen, of een uitstap maakt naar de zoo in Antwerpen, de cinema in Gent, …

Nogmaals, registreer je nu om altijd en overal verwittigd te kunnen worden. Inschrijven is volledig gratis.  

Download de app 112 BE

De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

Daarnaast heeft de app nog als voordeel dat doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis eenvoudig in de app kunnen aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren.

Download de app nu op je smartphone en registreer je gegevens. Ga hiervoor naar de app store of play store op je smartphone en geef “app 112 BE” in als zoekopdracht.

Voor meer info, kijk op https://www.112.be/nl/app .

Contactinformatie