Noodplanning

Algemeen

Coronavirus

Rukwinden maart 2019

Test BE-Alert

BE-Alert

112 BE app

Algemeen

De noodplanningsambtenaar staat, samen met de hulpdiensten (brandweer, medische, politie, ...) en andere experten en diensten, in voor de preventie van, voorbereiding op, interventie tijdens en nazorg van (grootschalige) noodsituaties op Brugs grondgebied.

Concreet worden voor verschillende risico's en/of noodsenario's preventieve maatregelen getroffen, afspraken gemaakt, plannen opgemaakt, oefeningen georganiseerd, ... tussen en met de verschillende samenwerkingspartners.

Voor meer algemene info klik op deze link

Onderstaand wordt info meegegeven m.b.t. actualiteiten over noodplanning in Brugge en/of eventuele noodsituaties op Brugs grondgebied.

 

Coronavirus

Update 11 maart 2020

Alle updates voor Brugge verschijnen voortaan op https://www.brugge.be/coronavirus .

 

Rukwinden 9-10 maart 2019

Update 7 januari 2020

In het weekend van 9-10 maart werd Brugge getroffen door hevige rukwinden. Dat bracht her en der op het grondgebied schade met zich mee. De stad heeft bij het Vlaams Rampenfonds een dossier tot erkenning als algemene ramp ingediend, op basis van de meldingen van de schadelijders.

Op 13 december 2019 heeft de Vlaamse Regering de storm en rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden tussen 9 en 15 maart 2019 op het grondgebied van 85 gemeenten (o.a. voor Brugge) als algemene ramp erkend.

De erkenning werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2019. Vanaf nu tot 31 maart 2020 kunnen individuele aanvragen tot schadevergoeding ingediend worden bij het Vlaams Rampenfonds. Dat kan op twee manieren:

  • Bij voorkeur via het E-loket op de website van het Vlaams Rampenfonds
  • Per aangetekend schrijven t.a.v. het Vlaams Rampenfonds. De in te vullen en op te sturen documenten vind je via deze link

Wie meer info wil over de procedure tot het indienen van een indiviudeel schadedossier kan terecht op de website van het Vlaams Rampenfonds via deze link .  Daarnaast kan je met vragen ook terecht bij de stad via noodplanning@brugge.be of via het algemeen infonummer van de stad (T 050 44 80 00). Zij verbinden je door met de juiste personen.

 

Test BE-Alert 1 maart 2018

Op donderdag 1 maart 2018 om 15u werd BE-Alert uitgetest in Brugge. BE-Alert is een waarschuwings- en informatiesysteem die o.a. de stad Brugge (maar ook de provincie en de federale overheid) in staat stelt om burgers te informeren over noodsituaties. Met de test heeft de stad in eerste instantie het gebruik van BE-Alert ingeoefend. In tweede instantie werd ook het bereik en de snelheid ervan nagaan.

Concreet heeft de stad op donderdag 1 maart een gesproken boodschap en sms uitgestuurd naar Bruggelingen die zich reeds voor 1 maart registreerden via www.be-alert.be . Ook personen die een adres (2e verblijf, werk, …) opgaven in Brugge kregen van de stad een bericht.

De test startte om 15u. In amper 13 minuten werden 3230 personen verwittigd hetzij via een gesproken boodschap, hetzij via sms, hetzij via beide kanalen. Via de gesproken boodschap werden 3040 personen bereikt. Zij namen onmiddellijk op of de boodschap kon worden nagelaten op de voicemail of het antwoordapparaat. 190 personen kregen geen gesproken boodschap. Zij werden eveneens gecontacteerd maar hun telefoon was bezet en zij beschikten ook niet over een voicemail of antwoordapparaat. Tot slot werden nog 3536 sms'en uitgestuurd. Daarvan kon slechts 1 sms niet worden afgeleverd.

Wie vragen heeft over BE-Alert kan hieronder terecht of kan contact opnemen met de stad Brugge op het nummer T 050 44 80 83. Registreren kan uiteraard ook nog steeds via www.be-alert.be .

 

 

BE-Alert

Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie op grondgebied Brugge, willen we jou graag snel verwittigen. Daarom kan onze gemeente vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je - op voorwaarde dat je bent geregistreerd - meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Registreer je nu

Je kan je heel gemakkelijk registreren op www.be-alert.be. Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Schrijf je vandaag nog in! Inschrijven is gratis.

Wat is BE-Alert

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid jou verwittigt en de nodige instructies geeft bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert, kan de burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo krijgen alle betrokken inwoners snel de nodige aanbevelingen (bv. ramen en deuren sluiten bij een brand). Officiële, correcte informatie, direct van de bron.

BE-Alert gebruikt verschillende kanalen om jou te waarschuwen. Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste telefoonlijn of een e-mail. BE-Alert heeft voldoende capaciteit om een groot aantal inwoners, via verschillende kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

Laat je waarschuwen, waar je ook bent

Een bericht van BE-Alert kan je op twee manieren ontvangen. Een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken kan een alarm verzenden op basis van een adressenlijst. Daarom is het heel belangrijk dat je je inschrijft op Be-Alert. Je kan verschillende adressen en verschillende telefoonnummers registreren. Je woont in Brugge en werkt bv. in Brussel, Antwerpen, … of elders. Registreer beide adressen en je blijft steeds op de hoogte.

Bij een grote noodsituatie, kan er ook een bericht worden uitgestuurd op basis van locatie. Iedereen die fysiek aanwezig is in die zone krijgt dan een sms. Dit systeem is uniek in België. Zo kan je dus ook verwittigd worden als je op weekend bent in de Ardennen, of een uitstap maakt naar de zoo in Antwerpen, de cinema in Gent, …

Nogmaals, registreer je nu om altijd en overal verwittigd te kunnen worden. Inschrijven is volledig gratis.  

 

 

Download de app 112 BE

De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

Daarnaast heeft de app nog als voordeel dat doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis eenvoudig in de app kunnen aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan via berichten met de noodcentrale communiceren.

Download de app nu op je smartphone en registreer je gegevens. Ga hiervoor naar de app store of play store op je smartphone en geef “app 112 BE” in als zoekopdracht.

Voor meer info, kijk op https://www.112.be/nl/app .

Contactinformatie