Noodplanning

De noodplanningsambtenaar staat, samen met de hulpdiensten (brandweer, medische, politie, ...) en andere experten en diensten, in voor de preventie van, voorbereiding op, interventie tijdens en nazorg van (grootschalige) noodsituaties op Brugs grondgebied.

Concreet worden voor verschillende risico's en/of noodscenario's preventieve maatregelen getroffen, afspraken gemaakt, plannen opgemaakt, oefeningen georganiseerd, ... tussen en met de verschillende samenwerkingspartners.

Voorwaarden

Voor algemene informatie over noodplanning, adviezen voor evenementen of hulp bij de voorbereiding of organisatie van oefeningen kan er rechtstreeks contact opgenomen worden met de noodplanningsambtenaar.

Doorgaans kan er geen rechtstreeks beroep gedaan worden op de noodplanningsambtenaar door externen of derden tijdens of n.a.v. incidenten of noodsituaties (brand, ontploffing, onlusten, rellen, storm, onweer, ...). De directe en eerste aanspreekfiguren voor interventies en bijstand zijn de hulpdiensten (brandweer, medische, politie, ...). Zij worden steeds opgeroepen via het nummer 112 of (voor politie) via 101.

Tot slot kan de noodplanningsambtenaar ook de aanspreekfiguur of liaison zijn tussen verschillende diensten, actoren of betrokkenen in de nazorgfase. 

Procedure

Voor algemene informatie, adviezen en oefeningen: neem contact op met het Huis van de Bruggeling via T 050 44 80 00 of via info@brugge.be

Voor ondersteuning bij interventies of in de nazorgfase:

  • voor slachtoffers en burgers in het algemeen worden de nodige informatie en instructies meegedeeld via diverse kanalen (o.a. stadswebsite, bewonersbrief, sociale media, radio, tv, be-alert, ...) => zie actuele info noodsituaties en noodplanning
  • voor hulpdiensten cfr. afspraken in het algemeen nood- en interventieplan Brugge en cfr. multidisciplinair overleg

 

Regelgeving

Wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

KB van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen

NPU 1 tot 5