logo Noord-zuidraad

De Noord-Zuidraad is de stedelijke adviesraad voor het Noord-Zuidbeleid. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale Noord-Zuidorganisaties en andere geïnteresseerden. De Noord-Zuidraad heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

  • De raad adviseert het stadsbestuur over thema's die betrekking hebben op Noord-Zuidbeleid.
  • Waar mogelijk werkt zij samen met het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
  • Zij onderneemt sensibiliserende en bewustmakingsinitiatieven over Noord-Zuidthema's.
  • Zij stimuleert de activiteiten van Brugse Noord-Zuidorganisaties.
  • Zij komt op voor de belangen van elke lidorganisatie.

De leden van de Noord-Zuidraad komen maandelijks samen, elke tweede donderdag van de maand uitgezonderd juli en augustus.

Subsidies
Door hun vertegenwoordiging in de Noord-Zuidraad kunnen lokale Noord-Zuidorganisaties aanspraak maken op subsidies voor hun werking. Zo wil de stad hun inspanningen tot sensibilisatie van het publiek en bewustmaking over Noord-Zuidthema's ondersteunen.
Alle informatie over deze subsidie vind je in het subsidiereglement.

Om een subsidie aan te vragen voor het voorbije werkjaar moet het aanvraagformulier elk jaar vóór 1 februari opgestuurd worden voor de activiteiten van het voorgaande jaar, naar Stad Brugge, Burg 12 in 8000 Brugge.

 

Deel deze pagina