logo Noord-zuidraad

Wat is de Noord-Zuidraad?

Wie zijn de leden van de Noord-Zuidraad?

Werkingssubsidie Noord-Zuidraad


 

Wat is de Noord-Zuidraad?

De Noord-Zuidraad is de stedelijke adviesraad voor het Noord-Zuidbeleid. Haar leden zijn vertegenwoordigers van lokale Noord-Zuidorganisaties en andere geïnteresseerden. De Noord-Zuidraad heeft een adviserende, sensibiliserende en participerende taak.

  • De raad adviseert het stadsbestuur over thema's die betrekking hebben op Noord-Zuidbeleid.
  • Waar mogelijk werkt zij samen met het stadsbestuur bij het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.
  • Zij onderneemt sensibiliserende en bewustmakingsinitiatieven over Noord-Zuidthema's.
  • Zij stimuleert de activiteiten van Brugse Noord-Zuidorganisaties.
  • Zij komt op voor de belangen van elke lidorganisatie.

De leden van de Noord-Zuidraad komen maandelijks samen, elke tweede donderdag van de maand uitgezonderd juli en augustus.

Interesse om aan te sluiten of een vergadering bij te wonen? Stuur ons een mail en we nemen zo vlug mogelijk contact op.


 

Wie zijn de leden van de Noord-Zuidraad?

11.11.11 Brugge  Amnesty International groep Brugge-centrum  Attac Brugge  Aukas  BFOS

BSCJ  Himalayan Projects  Howest  Kitanda  Memisa  

Nsanga  OWW Brugge  Plan International - werkgroep Brugge  Unicef - werkgroep Brugge  Vredeswijzer   

Vrienden van Tshilomba  WSM - afdeling Brugge


 

Werkingssubsidie Noord-Zuidraad

Door hun vertegenwoordiging in de Noord-Zuidraad kunnen lokale Noord-Zuidorganisaties aanspraak maken op subsidies voor hun werking. Zo wil de stad hun inspanningen tot sensibilisatie van het publiek en bewustmaking over Noord-Zuidthema's ondersteunen.
Alle informatie over deze subsidie vind je in het subsidiereglement.

Om een subsidie aan te vragen voor het voorbije werkjaar moet het aanvraagformulier elk jaar vóór 1 februari opgestuurd worden voor de activiteiten van het voorgaande jaar, naar Stad Brugge, Burg 12 in 8000 Brugge.

Contactinformatie