Nuttige websites voor nieuwkomers

Op onderstaande websites vinden nieuwkomers heel wat nuttige info.

Arbeidskaarten www.werk.be   (arbeidskaart.gent@vlaanderen.be)

www.kruispuntmi.be Kruispunt Migratie - Integratie

www.diversiteit.be

www.newintown.be

Rode Kruis opvangcentrum voor asielzoekers oc.brugge@rodekruis.be

www.diplomatie.be     FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

www.dofi.fgov.be Algemene Directie Dienst Vreemdelingenzaken

www.sefor.be   Bijstand bij terugkeer

www.desom.be Agentschap integratie en inburgering

www.inburgering.be

www.hvn-wvl.be Huis van het Nederlands

www.taalboulevard.be  Nederlands oefenen

www.cawnoordwestvlaanderen.be Centrum Algemeen Welzijn