Vandaag wordt de N34 (“kustbaan”) gebruikt door zowel zwaar vrachtverkeer voor de haven als door personenwagens op weg naar Zeebrugge of een andere badplaats aan de kust. Geen ideale situatie. Het is de ambitie van de Vlaamse overheid (ondersteund door Stad Brugge) om het havenverkeer en het lokale verkeer te “ontvlechten”: op de N34 slechts het lokale, normale verkeer; op een nieuwe weg met de werktitel "Nx" het havenverkeer en het doorgaand verkeer. Zo zullen de woonkernen veiliger en leefbaarder worden.

De aanleg van de Nx hangt samen met de bouw van de nieuwe zeesluis. Al het doorgaand verkeer zou via een tunnel onder de nieuwe sluis kunnen rijden. Auto’s, de fietsers en de kusttram zouden over de beide sluishoofden kunnen rijden.