Sinds 1 januari 2018 worden de bouwvergunning en milieuvergunning samengevoegd tot één vergunning, de omgevingsvergunning.

Het indienen, opvolgen en behandelen van een omgevingsdossier gebeurt sindsdien via het portaal van de Vlaamse overheid: het omgevingsloket

Wat zijn de voorschriften van mijn perceel en
heb ik een omgevingsvergunning nodig?

Welke documenten steek ik bij mijn aanvraag? 

Hoe dien ik een aanvraag in?

Hoe kijk ik een omgevingsdossier in?

Contactinformatie