Omgevingsvergunning voor bouw nieuw stadion van Club Brugge goedgekeurd

6
okt
2021

Club Brugge diende op 8 maart 2021 een omgevingsvergunningsaanvraag in voor hun stadionproject op de Olympiasite in Sint-Andries. Na een grondige beoordeling beslisten Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir en minister van Economie Hilde Crevits vandaag de omgevingsvergunning toe te kennen aan Club Brugge. Dit is opnieuw een belangrijke procedurele stap op weg naar een nieuw modern voetbalstadion in Brugge.

Voorgeschiedenis

Ondertussen zijn het stadsbestuur en beide Brugse voetbalploegen al meer dan 14 jaar bezig met een heuse queeste om in Brugge nieuwe en moderne stadioninfrastructuur te realiseren. De reden is duidelijk: de toestand van het Jan Breydelstadion, in gebruik genomen in 1976 en ondertussen dus 45 jaar oud, wordt er niet beter op.

Om tot een oplossing te komen nam Stad Brugge in januari 2020 een aantal belangrijke principiële beslissingen om het stadiondossier te deblokkeren. Deze keuzes werden toen, over de partijgrenzen heen, unaniem ondersteund door de voltallige gemeenteraad in zitting van 28 januari 2020. De keuzes die toen door het stadsbestuur gemaakt zijn vormen een duidelijk kader waarbinnen het voorbije anderhalf jaar gewerkt werd.

Project Club Brugge

Op 21 augustus 2020 heeft Club Brugge het resultaat van hun 'Design & Build’-wedstrijd publiek gemaakt. Club Brugge koos voor het voorstel van een consortium genaamd ‘Team10’ (groepering van aannemers Alheembouw en Cordeel, geassocieerd met de architectenbureaus SCAU en B2Ai, de structureel ingenieurs van Bollinger+Grohmann en de technische studiebureaus Istema en HQE SuReal).

Hun stadionontwerp werd door een vakjury gekozen omwille van het best passende in de omgeving en het meest compacte ontwerp. De nieuwe parkomgeving die rondom het stadion gecreëerd wordt biedt ook een duidelijke meerwaarde van het project voor de bewoners van Sint-Andries. In een intense samenwerking met bouwheer Club Brugge, verschillende geconsulteerde experten en bevoegde adviesverlenende instanties, op vlak van onder meer veiligheid, mobiliteit, toegankelijkheid en ruimtelijke ordening werd het stadionontwerp verder geoptimaliseerd, rekening houdend met de opmerkingen van de buurtbewoners.

Wat met Cercle Brugge?

Voor Stad Brugge is er natuurlijk een onlosmakelijke link met het stadionproject van Cercle Brugge. Zoals steeds duidelijk gesteld blijven alle voorwaarden en garanties die opgenomen waren in het collegebesluit van 10 januari onverminderd van toepassing. Zo werd enerzijds een goede oplossing overeengekomen met Club Brugge over een eventuele tijdelijke huisvesting van Cercle Brugge in het nieuwe stadion en wordt anderzijds samen met Cercle Brugge gezocht naar een noodzakelijke definitieve oplossing op maat van de vereniging.

Cruciaal element in functie van de definitieve huisvesting voor Cercle Brugge blijft op vandaag het arrest van de Raad van State dat een definitieve uitspraak moet doen over de beroepen tegen de ruimtelijke bestemming van o.a. de site Blankenbergse Steenweg. De procedure is lopende en de inschatting is dat de Raad van State uiterlijk begin 2022 een definitief arrest zal vellen. Dat zal klaarheid scheppen over de piste Blankenbergse Steenweg.

Stad Brugge herhaalt formeel het engagement om samen met Cercle Brugge haar ambities en stadionplannen verder uit te werken en dit in een constructieve sfeer, zonder daarbij het project van Club Brugge in het gedrang te brengen.

Verdere stappen

Volgende stap in de omgevingsvergunningsprocedure is eerstdaags het aanplakken van de bekendmaking van de omgevingsvergunning rondom de Olympiasite.