Omwisselen niet-Europees rijbewijs

Als je een buitenlands (niet-Europees) rijbewijs hebt en je komt in België wonen kan je dit onder bepaalde voorwaarden omwisselen naar een Belgisch nationaal rijbewijs.

Bekijk aan welke voorwaarden het rijbewijs moet voldoen om omgewisseld te mogen worden. Let wel dat elk dossier verschillend is!

Hiervoor kun je:

 • enkel op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling.

 

Bekijk de procedure als je in het bezit bent van een Europees rijbewijs.

Voorwaarden

Het niet-Europese buitenlands rijbewijs mag omgewisseld worden naar een Belgisch rijbewijs wanneer:

 • Het buitenlandse rijbewijs een nationaal rijbewijs is. (internationale rijbewijzen komen niet in aanmerking voor omwisseling)
 • Het buitenlandse rijbewijs nog geldig is.
 • Het buitenlandse rijbewijs is afgeleverd vóór u ingeschreven bent in België
 • Het buitenlandse rijbewijs erkend is voor omwisseling.
  Klik hier voor de lijst met erkende landen.
 • Je ten minste 185 dagen (= 6 maanden) ingeschreven bent in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente.
  Vóór deze periode kan er immers geen Belgisch rijbewijs worden afgeleverd.

Belangrijk!

Gedurende de eerste 185 dagen na inschrijving mag je met het erkende buitenlands rijbewijs rijden op de openbare weg in België. Na deze periode moet je in het bezit zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs om een voertuig te mogen besturen. Vraag de omwisseling dus tijdig aan.

Procedure

 • Maak een afspraak.
 • Meld je persoonlijk aan.
 • Het rijbewijs wordt ingehouden en opgestuurd naar de Federale Politie voor een echtheidsonderzoek. Dat onderzoek kan tot 10 weken duren. Na een positief onderzoek nodigt de dienst Rijbewijzen je uit voor het vervolledigen van de aanvraag.

Meebrengen

 • Een geldig identiteitsbewijs
 • Een geldig buitenlands rijbewijs

Bedrag

€ 25

Uitzonderingen

Kan het rijbewijs niet omgewisseld worden?

Dan moet je slagen voor het theoretische en praktische rijexamen voordat je een Belgisch rijbewijs kunt ontvangen. 

Voor volledige informatie hierover contacteer je best het examencentrum.

Contactinformatie