Ondergrondse containers

Verspreid over het openbaar domein van Stad Brugge vind je verschillende types ondergrondse containers. Deze brengen tal van voordelen, de Stad installeert ze op zoveel mogelijk plaatsen.

Volgende types ondergrondse containers zijn er te vinden op het grondgebied:

Ondergrondse glascontainers

Telkens er zich opportuniteiten voordoen op het openbaar domein, (bvb. bij een heraanleg), ijveren we er voor om de lokale glascontainers ondergronds te brengen indien mogelijk. Locaties van deze glascontainers vind je hier.

Ondergrondse restafvalcontainers
 • regio Zeebrugge (muntinworp):
  Londenstraat, Rederskaai, Tijdokstraat, Brusselstraat

 • regio 't Zand (badge):
  Concertgebouw, Vrijdagmarkt, thv Noordzandstraat

Voorwaarden

Aan het gebruik van de ondergrondse containers zijn volgende voorwaarden verbonden:

Ondergrondse glascontainers:
 • Vrij te gebruiken tussen 8 u. en 20 u.
 • Enkel leeggemaakte glazen flessen, potten en bokalen. Geen deksels of (gedeeltelijk) gevulde recipiënten.
Ondergrondse restafvalcontainers:
 • Zeebrugge
  Vrij te gebruiken mits inworp van muntstuk. Maximaal een zak van 37 liter per inworp deponeren.

 • 't Zand
  Enkel te gebruiken met badge door de omwonenden 

  • Bewoners en handelszaken die een pand in gebruik hebben met gevel palend aan ’t Zand en Vrijdagmarkt of Westmeers 9 - 13, moeten gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers met uitzondering van diegenen die een rolcontainerabonnement hebben bij een afvalophaler.

   In deze zone is er dus geen ophaling van restafvalzakken, wel van GFT, papier/karton, PMD, groenafval én van rolcontainers voor restafval met abonnement

  • Bewoners en handelszaken die een pand in gebruik hebben met gevel palend aan Hoogste van Brugge, tussen de Zuidzandstraat en ’t Putje, mogen gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers.

   In deze zone wordt geen huisvuil opgehaald: restafval, papier/karton, PMD, GFT en groenafval moet worden aangeboden in de Korte Vuldersstraat 34, aan de blinde muur of in Hoogste van Brugge, links van de ingang naast het Hotel ’t Putje, naast de regenpijp aan de blinde muur

  • Bewoners en handelszaken die een pand in gebruik hebben met gevel palend aan Hoogste van Brugge, tussen Westmeers en ’t Putje  of palend aan Korte Vuldersstraat tussen Hoogste van Brugge en Westmeers, mogen gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainers.

   In deze zone wordt alle huisvuil aan huis opgehaald (restafval, papier/karton, PMD, GFT en groenafval). 

Procedure

Ondergrondse restafvalcontainers

 • Zeebrugge
  • Werp muntstuk in
  • Wacht enkele seconden tot het luikt ontgrendeld wordt
  • Deponeer afvalzak in het luik en sluit

 • 't Zand
  • Presenteer badge voor de sensor
  • Plaats afvalzak in het afvalluik
  • Sluit de klep
  • Neem contact op met openbaardomein@brugge.be voor het aanmaken van een nieuwe badge of met vragen omtrent het gebruik van de container.

Meebrengen

Ondergrondse restafvalcontainers 't Zand

Breng voor de aanvraag van je badge je elektronische identiteitskaart mee én indien je als zaakvoerder van een handelszaak komt, ook je ondernemingsnummer .

Bedrag

Ondergrondse glascontainers:

 • gratis

Ondergrondse restafvalcontainers:

 • Zeebrugge: € 1,00/max 37 liter
 • 't Zand: €2,10/max 80 liter

Uitzonderingen

Bij defect van de ondergrondse containers:

ma-vr 08.00 u. - 16.00 u.:  050 44 85 85
andere momenten: 0472 900 908

Contactinformatie