Onderhoudsgeld

Je kan bij het OCMW Brugge een financiële tussenkomst aanvragen voor het betalen van onderhoudsgeld bij geen of onvoldoende bestaansmiddelen.

Het kan gaan om:

 • specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen en specifieke hulp voor wie bijdragen betaalt voor een geplaatst kind
 • financiële hulp bij beslag op inkomsten wegens achterstallig onderhoudsgeld

Voorwaarden

Bij specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen of specifieke hulp voor wie bijdragen betaalt voor een geplaatst kind:

 • je feitelijke verblijfplaats is Brugge
 • de onderhoudsplichtige heeft recht op een leefloon of financiële hulpverlening aan het tarief leefloon
 • de onderhoudsplichtige is onderhoudsgeld voor zijn kinderen verschuldigd op basis van een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of een overeenkomst echtscheiding onderlinge toestemming of dient bijdragen te betalen voor een geplaatst kind op grond van een beslissing van de Jeugdrechtbank of een beslissing van de bevoegde administratieve overheid
 • de onderhoudsplichtige levert het bewijs van betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of de betaalde bijdrage, er is recht op specifieke hulp als de begunstigde kan aantonen dat er voor die maand onderhoudsgeld of een bijdrage werd betaald

 

Bij financiële hulp bij beslag op inkomsten wegens achterstallig onderhoudsgeld:

 • je feitelijke verblijfplaats is Brugge
 • behoeftig zijn doordat het inkomen in beslag is genomen wegens achterstallen in de betaling van de onderhoudsgelden
 • indien het beslag op het inkomen een jaar of langer zal duren wordt de aanvrager doorverwezen naar de dienst Budget- en schuldhulpverlening. Deze dienst onderzoekt of een collectieve schuldenregeling aangewezen is. Bij een opstart collectieve schuldenregeling wordt het beslag immers opgeheven. Indien de aanvrager deze doorverwijzing weigert, kan de financiële hulp geweigerd worden.
 • je bent bereid de verleende financiële hulp volledig terug te betalen

Procedure

Het Eerste onthaal is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die gebruik wil maken van de dienst- en hulpverlening van het OCMW Brugge.

Een maatschappelijk werker luistert naar je verhaal. Op basis van de door jou verstrekte gegevens gaat de maatschappelijk werker na of OCMW Brugge je kan helpen. Soms verwijzen we je door. Kan het OCMW Brugge je helpen dan onderzoeken we eerst verder jouw sociale en financiële situatie en bekijken we voor welke steun je in aanmerking komt.

Ben je cliënt:
Bel of e-mail je maatschappelijk werker.
De zitdagen gaan door op afspraak.

Voor nieuwe cliënten:
Zonder afspraak:
Maandag tot en met vrijdag: 8.30u. tot 12.00u. (ten laatste om 11.45u. aanmelden bij het onthaal)
Op afspraak:T: 050/32 77 70
eerste.onthaal@ocmw-brugge.be

Meebrengen

 • documenten inzake identiteit en verblijfsvergunningen
 • informatie omtrent de effectieve verblijfplaats
 • inlichtingen over de verblijfplaats van het kind/ de kinderen
 • informatie omtrent de effectieve inkomsten
 • rekeninguittreksels van de laatste drie maanden
 • een afschrift van de uitvoerbare gerechtelijke beslissing of de overeenkomst echtscheiding onderlinge toestemming of een kopie van de beslissing van de Jeugdrechter of de bevoegde administratie
 • informatie met betrekking tot het beslag op inkomsten wegens achterstallig onderhoudsgeld
 • het bewijs van de volledige betaling van het verschuldigde onderhoudsgeld of de verschuldigde bijdrage

Bedrag

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van de soort tussenkomst:

Bij specifieke hulp voor het betalen van onderhoudsgeld ten gunste van kinderen of specifieke hulp voor wie bijdragen betaalt voor een geplaatst kind: 50 % van het bedrag van het die maand betaalde onderhoudsgeld of de betaalde bijdrage voor die maand met een maximum totaal van € 91,67 (€ 1.100,00 per jaar) ongeacht het aantal kinderen.

Bij financiële hulp bij beslag op inkomen wegens achterstallig onderhoudsgeld: maximaal tot het bedrag leefloon. De financiële hulp wordt steeds teruggevorderd.

Contactinformatie