Organiseren van kinderopvang

Organisatoren van kinderopvang moeten opportuniteitsadvies aanvragen aan hun lokaal bestuur bij een aanvraag vergunning groepsopvang. Ook in het kader van een uitbreiding of opstart van een nieuwe kinderopvang moet je advies vragen aan je lokaal bestuur. We brengen alle info samen.

Opportuniteitsadvies bij een aanvraag vergunning groepsopvang

Het lokaal bestuur heeft een rol in het kader van de vergunningsaanvraag van een organisator van kinderopvang. Een organisator moet sinds 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang, inclusief samenwerkende onthaalouders
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente
  • een aanzienlijke uitbreiding (meer dan 8 plaatsen) van een locatie

Het lokaal bestuur zal, als antwoord op de adviesvraag, een advies geven over de opportuniteit van de opvang. Dit advies moet bij een aanvraag vergunning toegevoegd worden. Een organisator moet in de vergunningsaanvraag ook aangeven hoe hij met opmerkingen in het advies van het lokaal bestuur zal omgaan.

Advies vragen kan via het formulier Opportuniteitsadvies lokaal bestuur bij een aanvraag vergunning groepsopvang en moet per mail bezorgd worden aan sociaalbeleid@brugge.be of per post aan de cel lokaal sociaal beleid, Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge. Het lokaal bestuur voorziet een antwoord binnen de 30 dagen na ontvangst. 

Voor meer informatie of inlichtingen kan je terecht bij de regisseur kinderopvang.

Beoordelingscriteria uitbreidingsronde Opgroeien: advies van Stad Brugge

Wanneer je een subsidieaanvraag richt tot Agentschap Opgroeien in het kader van een uitbreiding of opstart van een nieuwe kinderopvang, dan wordt er verwacht dat je advies vraagt aan je lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur Brugge formuleert een advies op basis van de beoordelingscriteria. De toegekende score wordt overhandigd aan Agentschap Opgroeien en speelt een belangrijke rol in de eventuele toekenning van de subsidie.

Ontdek meer info over de dekkingsgraad van het aanbod aan kinderopvang per deelgemeente.

Wanneer je een advies aanvraagt aan je lokaal bestuur verwachten we een schriftelijke voorstelling van je opvanginitiatief via het bovenstaand formulier met beoordelingscriteria. Voeg bij elk criterium de nodige bewijzen/intenties toe. De schriftelijke voorstelling met bijhorende bestanden wordt in 1 bestand per kinderopvanglocatie geadresseerd aan de lokale regisseur kinderopvang via mail: sociaalbeleid@brugge.be.

Ben je niet akkoord met het advies van het lokaal bestuur, dan is er de mogelijkheid om beroep aan te tekenen via de beroepsprocedure.

Iets fout of onduidelijk op deze pagina?

Laat het ons weten

Volg ons op sociale media