Onderwijsambassadeurs gezocht

8
jan
2020

Na een succesvol eerste traject gaat FMDO, in samenwerking met Stad Brugge, verder met een tweede traject binnen het project Onderwijsambassadeurs: een project over onderwijs en opvoeding voor mensen met een migratieachtergrond. 

Hiervoor worden op dit moment kandidaat-onderwijsambassadeurs gerekruteerd; mensen met veel interesse in onderwijs en opvoeding die graag het gratis vormingstraject willen doorlopen van februari tot juni 2020 (tien vormingen telkens op donderdagavond).

Na het doorlopen van dit traject worden de deelnemers officieel aangesteld als ‘onderwijsambassadeur’ en kunnen zij door Brugse scholen en verenigingen uitgenodigd worden om informatiesessies rond onderwijs en opvoeding te gaan geven in hun eigen moedertaal

Ben je of ken je mogelijke kandidaat-onderwijsambassadeurs? 

Op vrijdagavond 17 januari 2020 wordt een gratis informatieavond georganiseerd. Vanaf 18 uur is elke geïnteresseerde welkom in de Vrijwilligerscentrale (Kraanplein 6 in Brugge) voor meer uitleg over het project, de mogelijkheid om zich in te schrijven en een receptie. Kinderanimatie wordt voor deze avond voorzien.
Graag inschrijven (met vermelding van het aantal kinderen) via jade@fmdo.be

De organisatoren hopen op een talrijke opkomst en vooral op een groep geëngageerde, enthousiaste kandidaat-onderwijsambassadeurs om samen de wereld van het Vlaamse onderwijs te verkennen!

Meer info

Jade Hoornaert - jade@fmdo.be - 0488 51 04 04

fmdo