Stad Brugge geeft tijdens onderwijscafés op een laagdrempelige en eerder informele manier informatie aan de onderwijssector rond maatschappelijk relevante onderwerpen.

Voor alle medewekers in het onderwijs

De onderwijscafés richten zich op medewerkers van het basisonderwijs en het secundair onderwijs, over de onderwijsnetten heen. Het gaat dan om zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, CLB-medewerkers en medewerkers van onderwijsondersteunende initiatieven (zoals bv. Blink!, ’t Scharnier…). Ook directies en leerkrachten zijn welkom, net zoals laatstejaarsstudenten uit de verschillende lerarenopleidingen en docenten uit het hoger onderwijs. 

Twee onderwijscafés per jaar

Stad Brugge wil een 2-tal keer per schooljaar een onderwijscafé organiseren, 1 keer per semester.

Het eerstvolgende Onderwijscafé zal doorgaan op maandag 5 september in Volla Bota van 17.30 uur tot 19.00 uur.

Data en thema’s van de volgende edities van het onderwijscafé lees je op deze pagina. Stuur een mail naar chris.deloof@brugge.be en je wordt verder op de hoogte gehouden.

Contactinformatie

Contactpersonen