Online inschrijven

Ook dit schooljaar pakt Stad Brugge terug uit met de organisatie van onderwijscafés. Stad Brugge wil op een laagdrempelige en eerder informele manier informatie meegeven aan de onderwijssector rond maatschappelijk relevante onderwerpen.

Opgelet!!! Opgelet!!! Opgelet!!!
Het eerstvolgende Onderwijscafé gepland op 6 december 2021 gaat niet door omwille van de stijgende en zorgwekkende coronacijfers. Scholen hebben momenteel andere prioriteiten en zijn bezig in alle creativiteit en flexibiliteit om hun school zoveel mogelijk open te houden. Daarenboven is er ook heel wat uitval van leerkrachten en ondersteunend personeel door ziekte of door hoogrisico.

De onderwijscafés zijn gericht op medewerkers van het basisonderwijs en het secundair onderwijs, over de onderwijsnetten heen. Het gaat dan om zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, graadcoördinatoren, CLB-medewerkers en medewerkers van onderwijsondersteunende initiatieven (zoals bv. Blink!, ’t Scharnier…). Ook directies en leerkrachten zijn welkom, net zoals laatstejaarsstudenten uit de verschillende lerarenopleidingen en docenten uit het hoger onderwijs. 

Stad Brugge wil een 2-tal keer per schooljaar een onderwijscafé organiseren, 1 keer per semester.

Het eerstvolgende Onderwijscafé heeft plaats op 22 februari 2022 en heeft als thema "Oplossingsgericht denken". De aangepaste flyer met meer info wordt later via deze pagina bekend gemaakt.

Hierbij vind u de link om in te schrijven.

Data en thema’s van de volgende edities van het onderwijscafé lees je op deze pagina. Stuur een mail naar chris.deloof@brugge.be en je wordt verder op de hoogte gehouden.

Contactinformatie