Onderwijscheques zijn een manier om korting te krijgen op de schoolkosten van je kind(eren). Je kan de cheques gebruiken om verplichte schoolkosten te betalen zoals: 

  • schoolreizen en uitstappen binnen de schooltijden;
  • sportdagen en andere activiteiten binnen de schooltijden;
  • verplichte aankoop van schoolboeken, werkmateriaal en turngerief van de school;
  • ...

Onderwijscheques voor het schooljaar 2018-2019 zijn te koop vanaf 1 juli 2018.

 

 

Voorwaarden

> Jouw schoolgaand kind is gedomicilieerd in Brugge.

Daarnaast moet ook aan één van onderstaande voorwaarden voldaan zijn:

> een van de inwonende leden van het gezin (eerste graad) heeft recht op een verhoogde tegemoetkoming of

> het gezin is in collectieve schuldenregeling

Meebrengen

> Een inschrijvingsattest van de school of gelijkwaardig.
> Een bewijs van verhoogde tegemoetkoming, bv. een klevertje van het ziekenfonds
> Of een bewijs van collectieve schuldenregeling

Bedrag

Een cheque kost 2 euro en heeft een waarde van 10 euro.
Het aantal cheques die per kind per schooljaar aangekocht kunnen worden bedraagt:

> kleuter onderwijs: 6
> lager onderwijs: 9
> secundair onderwijs: 12

Uitzonderingen

Nieuw project voor schooljaar '18-'19:

Een aantal basisscholen doen mee aan een project waarbij ze samenwerken met het OCMW. Alle leerlingen met recht op onderwijscheques krijgen dan automatisch korting op de schoolrekening. Voor een kleuter is dit € 48 korting, voor het lager onderwijs € 72.

Vraag in het secretariaat van de school of ze deelnemen aan het project. Als ze meedoen, hoef je geen cheques te kopen en gebeurt alles automatisch. 

Deel deze pagina

Contactinformatie