Onroerenderfgoedgemeente

Brugge werkt sinds 1 juli 2023 als erkende onroerenderfgoedgemeente. Een onroerenderfgoedgemeente bouwt een eigen kwaliteitsvol erfgoedbeleid uit voor het archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed op haar grondgebied, complementair aan het Vlaamse beleid. Tegelijk neemt een erkende onroerenderfgoedgemeente welbepaalde bevoegdheden en taken over in het kader van het uitvoeren van het Onroerenderfgoeddecreet.

Momenteel zijn er 25 gemeenten erkend in Vlaanderen. Brugge is de enige kunststad in Vlaanderen die zowel zelf erkend is als onroerenderfgoedgemeente en tegelijk ook participeert aan een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. 

Erkenning

Brugge kreeg de  erkenning als onroerenderfgoedgemeente van de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed. De erkenning betekent dat we als stad meer verantwoordelijkheid en ruimte krijgen om een eigen en lokaal onroerend erfgoedbeleid te ontwikkelen. De erkenning is geldig voor onbepaalde duur, zolang we blijvend inspelen op de Vlaamse beleidsprioriteiten over onroerend erfgoed. De erkenning wordt jaarlijks geëvalueerd door Vlaanderen op basis van een rapportage over de invulling van ons engagement.

Het aanvragen van deze erkenning is een weloverwogen keuze. Ze houdt immers een groot engagement in. Als stad engageren we ons om een voorbeeldrol op te nemen bij het beheer en behoud van ons eigen onroerend erfgoed. Daarnaast ontwikkelden we een integrale beleidsvisie rond beheer en behoud van al het onroerend erfgoed in onze stad, waarin zowel het bouwkundig, landschappelijk als archeologisch erfgoed vervat zit. Met de erfgoedexpertise die vandaag aanwezig is binnen de stad gaan we de komende jaren aan de slag om deze beleidsvisie uit te voeren.

Als onroerenderfgoedgemeente zijn we een gelijkwaardige, maar ook bevoorrechte partner van het agentschap Onroerend Erfgoed We voeren samen bevoegdheden en taken met betrekking tot onroerend erfgoed uit. We nemen daarnaast ook een aantal taken van het agentschap over.  

Wat verandert er ?

Volgende taken neemt Stad Brugge over:

  • Geven van toelatingen voor handelingen aan beschermd erfgoed waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is en instaan voor de opvolging van deze toelatingen.
  • Akte nemen van archeologienota's en nota’s of er voorwaarden aan koppelen. Dat gebeurt ook wanneer Brugge zelf een vergunningsaanvraag voorbereidt.
  • Toelatingen geven voor archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem.
  • Een register bijhouden van de toelatingen, bekrachtigingen en aktenames van archeologienota's en nota's.
  • Inventariseren van het bouwkundig en landschappelijk erfgoed en stimuleren van het duurzaam behoud en beheer.
  • Afbakenen van een Gebied Geen Archeologie of GGA.
  • Erkende onroerenderfgoedgemeenten hebben de taak om aan handhaving te doen en een gemeentelijk verbalisant te hebben.
  • Inventarissen van bouwkundig en landschappelijk erfgoed officieel vaststellen en er toelatingsplichten aan koppelen.

Vragen of meer info ?

Voor bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Brugge kun je terecht bij:

Dienst Monumentenzorg & Erfgoedzaken
Oostmeers 17, 8000 Brugge
050 47 23 65
monumentenzorg@brugge.be

Voor archeologisch erfgoed in Brugge kun je terecht bij:

Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst Raakvlak
Komvest 45, 8000 Brugge
050 44 50 44
info@raakvlak.be

Voor archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed dat beschermd is kun je tevens terecht bij:

Agentschap Onroerend Erfgoed
Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Sint-Michiels
050 24 81 50
west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be

Contactinformatie