Ontvangsten in het stadhuis van jubilerende verenigingen/instellingen/organisaties en congressisten, georganiseerd door het stadsbestuur

Erkende jubilerende Brugse socio-culturele of sport verenigingen/instellingen/organisaties die een veelvoud van 25 jaar bestaan en groepen die een meerdaagse werkbijeenkomst (congres, colloquium, symposium...) met minstens twee overnachtingen in Brugge houden, komen in principe in aanmerking voor een ontvangst in het stadhuis.

Voorwaarden

Ontvangsten in het stadhuis kunnen plaatsvinden in de:

 • Gotische Zaal (maximumcapaciteit: 150 personen) van maandag tot en met donderdag na 17.30 u., op vrijdag na 18.30 u., uitzonderlijk op zaterdag na 17.30 u., en nooit op zondag. (De Gotische Zaal is een museum dat van 9.30 tot 17 u. toegankelijk is voor het publiek).
 • Salons (maximumcapaciteit: 80 personen) van maandag tot vrijdag tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 20 u., uitzonderlijk op zaterdag tussen 9 en 12 u. en tussen 14 en 17 u., en nooit op zondag.

Procedure

 • Erkende jubilerende Brugse socio-culturele of sport verenigingen/instellingen/organisaties die een veelvoud van 25 jaar bestaan
  • Aanvraag voor ontvangst in het stadhuis tijdig indienen per brief (Stad Brugge, t.a.v. dienst Public relations en onthaal, Burg 12, 8000 Brugge) of per mail (pr@brugge.be) met alle nodige informatie:
   • voorstel van datum en uur ontvangst
   • academische zitting JA/NEE
   • programma en timing
   • aantal deelnemers
   • naam van de voorzitter van de vereniging/instelling/organisatie
   • andere prominente deelnemers
 • Meerdaagse werkbijeenkomsten (congres, colloquium, symposium...) met minstens twee overnachtingen in Brugge
  • Aanvraag voor ontvangst tijdig indienen per brief (Stad Brugge, t.a.v. dienst Public relations en onthaal, Burg 12, 8000 Brugge) of per mail (pr@brugge.be) met alle nodige informatie:
   • voorstel van datum en uur van ontvangst
   • naam/thema en data van de werkbijeenkomst
   • programma en timing
   • aantal deelnemers
   • hotel(s) waar de deelnemers overnachten
   • voertaal werkbijeenkomst
   • naam van de voorzitter van de werkbijeenkomst
   • andere prominente deelnemers

Contactinformatie