Op 1 januari 2018 treedt omgevingsvergunning in werking

15
dec
2017

Op 1 januari 2018 treedt de omgevingsvergunning in werking. De omgevingsvergunning houdt een grote wijziging in voor zowel aanvragers als overheid voor het aanvragen en behandelen van onder meer aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning.

Zo worden andere aanvraagformulieren, procedures en termijnen gehanteerd en moeten aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning digitaal in één dossier worden aangevraagd met de milieuvergunning (= 1 omgevingsvergunningsdossier) wanneer het gaat om onlosmakelijk met elkaar verbonden componenten.
Later, wellicht in maart 2018, zal ook de socio-economische vergunning en de natuurvergunning geïntegreerd worden in het stelsel van de omgevingsvergunning.

Enkele voorbeelden

  • Dit is het geval wanneer het gaat over het oprichten van een (industrieel) gebouw voor het uitoefenen van activiteiten waar ook een milieuvergunning voor nodig is. Wanneer op moment van de aanvraag voor de bouw van de constructie al duidelijk is welke vergunningsplichtige activiteit in het gebouw uitgevoerd zal worden, is één aanvraag nodig waarin zowel het stedenbouwkundige luik als het milieuluik aangevraagd wordt.
  • Dit is ook het geval wanneer het gaat over het oprichten van een gebouw waarbij een bronbemaling (oppompen van water om grondwaterspiegel te verlagen) nodig is voor bijvoorbeeld het plaatsen van een kelder of ondergrondse parkeergarage. Aangezien voor een bronbemaling op vlak van Leefmilieu een melding Klasse 3 noodzakelijk is, moet dit bij de omgevingsvergunning integraal deel uitmaken van de aanvraag tot omgevingsvergunning waar ook het stedenbouwkundige luik in wordt aangevraagd.

De behandelende overheid zal in dergelijke gevallen één geïntegreerde beslissing nemen over het geheel.

Ander digitaal loket

De overgang naar de omgevingsvergunning betekent verder ook dat alle dossiers met medewerking van een architectdigitaal worden ingediend via het omgevingsloket voor omgevingsvergunningsaanvragen. Let op, dit is een ander loket dan het digitale loket waar op vandaag in gewerkt wordt.

Het loket voor de digitale bouwaanvraag blijft ook in 2018 online beschikbaar voor opvolging van dossiers die tot en met 31 december 2017 worden ingediend. De mogelijkheid om dossiers via dit loket in te dienen wordt echter uitgeschakeld op 1 januari 2018.

Omdat het loket voor de omgevingsvergunning gebouwd is op een volledig andere structuur dan het loket voor de digitale bouwaanvraag, kunnen dossiers niet gekopieerd of overgezet worden van het oude naar het nieuwe loket.

Indien u werkt aan een dossier dat na 31 december 2017 zal worden ingediend, dient u dat dus samen te stellen in het loket voor de omgevingsvergunning. Dit loket is op vandaag al operationeel.

Oefenomgeving

U kan daarnaast terecht in de oefenomgeving van het omgevingsloket voor de omgevingsvergunning indien u dit wenst te testen alvorens een echte aanvraag samen te stellen.

De medewerkers van dienst Ruimtelijke ordening en de dienst Leefmilieu staan steeds ter beschikking indien u hier vragen over heeft. We willen u er evenwel van bewust maken dat het omgevingsloket ontwikkeld en beheerd wordt door Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Dit heeft tot gevolg dat wij als stad geen impact hebben op het beheer, de werking of de structuur van het loket. We kunnen u informeren en wegwijs maken in de nieuwe omgeving, voor puur technische vragen kan u zich evenwel beter richten tot de Vlaamse overheid.

Contactinformatie