Open data

Stad Brugge stelt heel wat datasets beschikbaar. Alle datasets zijn onderverdeeld volgens onderstaande thema's.

Wil je een set opvragen? Neem contact op met gis@brugge.be.

Thema's

Bevolking

Afkomst per statistische sector, CRAB, geslacht per statistische sector, leeftijd per statistische sector, scholen, lagere scholen, hoge scholen ...

 

Grondgebied

Bedrijventerreinen, bibliotheken, gebouwen, speelruimte en waterlopen ...

Milieu & natuur

Afvalmanden, recyclageparken, buurtgroen, waterkwaliteit en windturbines ...

Mobiliteit

Fietsnetwerken, lustellingen, slangtellingen, snelheidszones ...

Werk & economie

Horeca, hotelaanwijsborden en leegstaande bedrijfspanden ...

Een dataset opvragen

Open data