Open data grondgebied

Open data overzicht

Open datasets met betrekking tot grondgebiedzaken

Bedrijventerreinen
Bibliotheken
Deelgemeenten Brugge
Energieverbruik
Gemeentegrens Brugge
GRB gebouwen
GRB percelen
Groeninventaris Brugge
Hectopunten
Jeugdlokalen
Kaainummers
Kinderopvang
MBZdata

Meetpunten
Musea
Overdekte jeugdruimte
Plasplan
Speelbossen
Speelruimte
Sportinfrastructuur
Statistische sectoren
Studentenverblijven
Waterlopen
Wegverbindingen
WZC
Zitbanken
Zwembaden

Bedrijventerreinen

Titel
Bedrijventerreinen-Brugge

Omschrijving
Locatie van de bedrijventerreinen op niveau van de Stad Brugge

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Bibliotheken

Titel
Bibliotheken

Omschrijving
Inventaris van alle bibliotheken op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Deelgemeenten Brugge

Titel
Deelgemeente

Omschrijving
Inventarisatie van de Brugse deelgemeenten

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Energieverbuik

Titel
verbruiksgegevens_eandis_brugge

Omschrijving
Stratenlijst met hun benaderend energieverbruik (Fluvius). Situatie 2016.

Bestandsformaten
CSV | JSON | XML/XSD

Gemeentegrens Brugge

Titel
Gemeentegrens

Omschrijving
Gemeentegrens van Brugge en aanliggende gemeenten

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

GRB gebouwen

Titel
GRB Gebouwen 2017

Omschrijving
Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen. Gezien de bestandsgrootte werden de documenten gezipt.

Bestandsformaten
CSV (zip) | JSON (zip) | KML (zip)XML/XSD (zip)

GRB percelen

Titel
GRB Percelen 2017

Omschrijving
Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: percelen. Gezien de bestandsgrootte werden de documenten gezipt

Bestandsformaten
CSV (zip) | JSON (zip) | KML (zip)XML/XSD (zip)

Groeninventaris Brugge

Titel
GroeninventarisOK

Omschrijving
Inventaris van alle groenzones op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Hectopunten

Titel
Hectopunten

Omschrijving
Locatie langs wegvakken gemarkeerd met een hectometerpunt. Gezien de bestandsgrootte werden de documenten gezipt.

Bestandsformaten
CSV (zip) | JSON (zip) | KML (zip)XML/XSD (zip)

Jeugdlokalen

Titel
Jeugdlokalen

Omschrijving
Inventaris van alle jeugdlokalen op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Kaainummers

Titel
Kaainummers

Omschrijving
Inventaris van alle kaainummers in de voor- en achterhaven

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Kinderopvang

Titel
Kinderopvang

Omschrijving
Inventaris van kinderopvang op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

MBZdata

Titel
Brug / Dok / Ligplaats / Havengebied / Terminal

Omschrijving
Inventaris van alle watergebonden infrastructuur, opgesplitst in volgende bestanden: Brug, Dok, Ligplaats, Havengebied, Terminal. Documenten werden gezipt omdat het meerdere bestanden betreft.

Bestandsformaten
CSV (zip) | JSON (zip) | KML (zip)XML/XSD (zip)

Meetpunten

Titel
MEETPUNT

Omschrijving
Locaties voor metingen van de brandweer bij calamiteiten

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Musea

Titel
Musea

Omschrijving
Inventaris van alle musea op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Overdekte jeugdruimte

Titel
Overdekte_jeugdruimte

Omschrijving
Alle overdekte jeugdruimtes op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Openbare toiletten

Titel
Plasplan060718

Omschrijving
Alle openbare toiletten in Brugge

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Speelbossen

Titel
Speelbossen

Omschrijving
De polygonen van de speelbossen op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Speelruimte

Titel
Speelruimte

Omschrijving
Speelruimtes op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Sportinfrastructuur

Titel
Sportinfrastructuur

Omschrijving
Inventaris van alle sporthallen op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Statistische sectoren

Titel
StatsecBrugge

Omschrijving
De statistische sectoren delen het grondgebied in op basis van morfologische en/of socio-economische kenmerken. De begrenzing van statistische sectoren valt meestal samen met duidelijk in het landschap herkenbare elementen of administratieve/bestuurlijke indelingen

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Studentenverblijven

Titel
studentenverblijven_2017

Omschrijving
Een lijst van alle Brugse studentenverblijven met hun adres

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Waterlopen

Titel
waterlopen 2017

Omschrijving
De waterlopen op Brugs grondgebied (versie 2017)

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Wegverbindingen

Titel
Wegverbindingen

Omschrijving
De wegverbindingen op Brugs grondgebied (versie 2017)

Bestandsformaten 
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Woonzorgcentra

Titel
WZC

Omschrijving
Inventaris van alle woon- en zorgcentra op Brugs grondgebied

Bestandsformaten 
CSV | JSON | KML | XML/XSD

Zitbanken

Titel
Banken

Omschrijving
Inventaris van alle zitbanken voor openbaar gebruik op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KMLXML/XSD

Zwembaden

Titel
Zwembaden

Omschrijving
Inventaris van alle zwembaden op Brugs grondgebied

Bestandsformaten
CSV | JSON | KML | XML/XSD