Open Netwerkmoment BruggeNaarMorgen groot succes!

14
jun
2022

Samen bouwen we de brug naar morgen! Op woensdag 8 juni organiseerde BruggeNaarMorgen een eerste open netwerkevenement, met succes! Zo’n 150 klimaatdoeners kwamen luisteren naar Bruggelingen die nu al concreet aan de slag gaan met de klimaatdoelstellingen. Daarna was het tijd om elkaar beter te leren kennen met een duurzaam hapje en drankje.

Kon je er niet bij zijn, of wil je meer info over de verschillende sprekers? Lees dan hieronder het verslag!  

7 Bruggen Naar Morgen 

 

Brug 1: Brugge verwarmt fossielvrij
Samen renoveren we de buurt - Filip Gallez (Buurtcomité 't Schuurke) 

RenoseeC vzw organiseert wijkrenovatieprojecten en levert bouwtechnische renovatiebegeleiding op vlak van energie-efficiëntie en woonkwaliteit. Zij ondersteunen de Stad Brugge bij het organiseren van wijkrenovaties. Via gericht advies helpen ze Brugse woningeigenaars om hun woning betaalbaar en kwalitatief te renoveren. Een handige hulp en een pak zorgen minder! 
 
RenoseeC is aan de slag in de wijk rond Hoeve Hangerijn en werkt hiervoor nauw samen met de buurtwerking ‘t Schuurke. Medewerkers van RenoseeC stelden ondertussen een aantal renovatieadviezen op.  In een volgende fase zullen ze offertes opvragen en controleren, toezien op de uitvoering van de werken en de bewoners ondersteunen bij het opvragen van premies.

Ook is er een ‘gevelscan’ (thermografische foto) beschikbaar voor buurtbewoners uit Assebroek, in het gedeelte waar buurtwerking ‘t Schuurke werkzaam is.

Zelf ook aan de slag met je renovatieambities? Raadpleeg zeker ons energieplatform

Brug 2: Brugge is een hernieuwbare elektriciteitsstad
Samen investeren in Brugse zonne-energie - Cédric Depuydt (burgercoöperatie CoopStroom CV) 

CoopStroom is een erkende burgercoöperatie, met als doel het lokaal produceren en leveren van duurzame energie aan een lage, vaste prijs. Ze doen dit via het plaatsen en uitbaten van zonnepaneelinstallaties voor organisaties en bedrijven, die niet over het nodige investeringskapitaal beschikken.   

Coopstroom heeft momenteel voor 409334 Wp aan zonne-installaties. Dat betekent 234,12 ton CO² per jaar uitgespaard, ofwel het verbruik van 141 gezinnen. 

Daarnaast heeft CoopStroom ook de krachten gebundeld met Partago om in West-Vlaanderen een autodeelsysteem met uitsluitend elektrische voertuigen op poten te zetten. Gesteund door de Provincie West-Vlaanderen is CoopStroom in een hoog tempo nieuwe wagens op nieuwe locaties aan het inzetten, om zowel burgers als personeel van lokale besturen te laten genieten van de voordelen van elektrisch rijden, zonder de kosten van een eigen wagen te moeten dragen.

Coopstroom heeft ondertussen 36 deelwagens in 12 gemeenten. 151 autodelers reden in 2021 97896 km waardoor 12200 ton CO² werd bespaard.  

Brug 3: Bruggelingen verplaatsen zich slim, fossielvrij en gezond.  Samen klimaatneutraal onderweg: deelmobiliteit is één van de sleutels - Thomas Devogelaere & Wout De Raes (vrijwilligers Dégage en autodelen.net)  

Dégage startte 20 jaar geleden op in Gent, maar ook daarbuiten lopen Vlaamse steden en gemeenten warm voor deze autodeler. Dégage was eind 2021 actief in maar liefst 32 steden en gemeenten in Vlaanderen en het Brussels Gewest.

Dégage is niet enkel interessant in steden, het maakt autodelen ook toegankelijk voor dunbevolkte buurten. Het concept om bestaande auto’s efficiënter te gebruiken door ze te delen is breed toepasbaar. Dit vergt geen grote investeringen, wel enthousiasme van burgers die in hun wijk aan de slag willen. En dat kan overal: in steden maar ook in meer landelijk gebied. Dégage telde eind 2021 87 deelauto’s in landelijke gemeenten. Dit is een stijging met 26 procent t.o.v. 2020! 

Brug 4: Brugge onderneemt klimaatvriendelijk en circulair.
Samen met de haven van Zeebrugge klimaatneutraal en klimaatrobuust  - Dries De Smet (adviseur hernieuwbare energie Haven van Antwerpen-Brugge) 

Met de omschakeling naar een circulaire economie en grote investeringen in de energietransitie streeft Port of Antwerp-Bruges naar klimaatneutraliteit in 2050.  

Zo wekken de windturbines in de haven stroom op voor terminals, schepen en omwonenden op een milieuvriendelijke manier, zonder het verbranden van fossiele brandstoffen.  

Ook wordt gebruik gemaakt van walstroom, een milieuvriendelijke en stille manier om schepen te voorzien van elektriciteit terwijl ze aangemeerd zijn. Het reduceert de uitstoot en draagt daardoor bij aan de vergroening van havens.  

Port of Antwerp-Bruges zet zich op veel manieren in om hun impact op het klimaat te beperken. Lees hier meer!

Brug 5: Het Brugse Foodlab werkt samen aan de Brugse voedselstrategie – Lander Hoornaert (Coördinator Brugs Food Lab) 

Het Brugs Food Lab is een netwerk dat verschillende actoren, die werken rond duurzame voeding, verbindt en versterkt. Het Brugs Food Lab bestaat uit meer dan 40 leden die zich engageren rond de thema’s van de Brugse duurzame voedselstrategie ‘Bruggesmaakt’ 

Het netwerk ontstond in 2015 naar aanleiding van het Food Smart Cities for Development project, met volledige ondersteuning van de stad en een externe facilitator (Coduco en Foodwin).  

Sinds 2018, na de opmaak van ‘Bruggesmaakt’ is het Brugs Food Lab met een divers scala aan leden geëvolueerd tot een overkoepelend zelfstandig platform. Een stuurgroep is gevormd om het beleid en de kerntaken van het Food Lab op te maken en de duurzame voedselstrategie op te volgen. Lees hier meer!

Brug 6: Brugge is klimaatrobuust.
Een klimaatrobuuste speelplaats maak je samen – Mike Goudeseune (directeur basisschool Context)  

Basisschool Context heeft in samenwerking met Stad Brugge 1255 m² verharding weggenomen op hun speelplaats. In de plaats kwamen biodiverse gazons, een perfecte speeltuin voor kinderen én bijen.  

Ook kwam er vergroening van de speelplaats door het planten van 20 extra bomen. Een combinatie van veldesdoorn, berk, meidoorn, gewone es, valse christusdoorn, inlandse vogelkers, honingboom, winterlinde, okkernoot, appelboom en moerbei.  

Samen zorgen voor morgen: hoe meten we dat?  
(Gerda Flo) 

Het Brugse Klimaatplan telt meer dan 200 acties, die we zo goed mogelijk proberen op te volgen! Daarvoor maken we gebruik van de online tool 'FutueProofedCities' die voor verschillende Vlaamse steden de CO2-impact van maatregelen en bijhorende acties berekent.   

Een overzicht van de Brugse maatregelen en hoe deze gemeten worden vind je hier

Wil je meteen alle acties zien die lopende zijn in Brugge? Bekijk dan via deze link het klimaatcijferbord. 

9 laureaten projectoproep Zorgen voor Morgen 2021 

Van oktober tot februari werd een oproep gelanceerd naar alle Bruggelingen, verenigingen, buurtcomités, … om hun duurzaam en lokaal project in te dienen. Uit deze oproep werden negen laureaten gekozen door een onafhankelijke jury! Dit zijn de winnende projecten: 

 

1. Kantelwonen onder dak, gedragen door Welzijnsschakel Kantel vzw – Piet Duvillers 

Kantelwonen wil een ‘cohousingproject’ realiseren voor kwetsbare doelgroepen en vraagt steun voor een goede energieprestatie van dit project.  
Lees hier meer over Kantelwonen en hoe jij kan helpen!  

2. Brugge voert klimaatgesprekken, gedragen door KlimaatContact vzw - Laure Konings 

Een goed gesprek is het begin van elke verandering, dat is niet anders met het klimaat. Door Brugse klimaatcoaches op te leiden hebben we vrijwillige én deskundige Bruggelingen die klimaatgesprekken in Brugge in goede banen kunnen leiden.  

Lees hier meer over KlimaatContact en hoe jij kan helpen! 

3. Chef Locale, gedragen door Stadmakers VZW – Lander Hoornaert  

De Republiek en het Food Lab dagen Brugse chefs uit om resoluut voor lokale producten te kiezen. Met een heuse ‘chef contest’ en award gaan ze op zoek naar de beste ‘Chef Locale’. 

Lees hier meer over Chef Locale en hoe jij kan helpen!  

4. De Brugse buurt-trekkers – Eric van Hove  

De Brugse buurttrekkers willen Brugse buurten informeren en mobiliseren om een klimaatactie in hun buurt op te zetten.   

Lees hier meer over de Brugse buurt-trekkers en hoe jij kan helpen! 

5. Het voedselbos als biotoop voor experimenteren, gedragen door Freinet kindcentrum De Tandem – Fouke Mouton 

De Tandem wil hun bestaande voedselbos opwaarderen en gebruiken als biotoop voor samenwerking met de omliggende bewoners en scholen.   

6. Cactusfestival, de bewuste backstagekeuken, gedragen door Cactus Muziekcentrum – Felix Van De Loock 

Cactusfestival goes veggie: of toch backstage. Alle maaltijden backstage, voor zowel artiesten als personeel, zullen plantaardig zijn. Een krachtig signaal naar zowel artiesten als eigen personeel en de ganse stad Brugge: plantaardig wordt het nieuwe normaal.  

7. Climate Fresk Workshops, gedragen door GoodPlanet Belgium vzw – Charlotte Pattyn 

3 Brugse secundaire scholen krijgen via de Climate Fresk Workshops de kans om heel intens rond de klimaatthema’s wereldwijd en lokaal aan de slag te gaan. 

8. Wok (met meer) op de fiets! Gedragen door Vereniging WOK – Kristien Soenen  

Kleine klusjes aan huis uitgevoerd door kwetsbare doelgroepen: dat is de specialiteit van WOK. Met deze steun wordt geïnvesteerd in een bakfiets waardoor verplaatsingen fossielvrij zijn én een kwetsbare doelgroep ook dit vervoersmiddel van de toekomst leert kennen en gebruiken. 

9. Circulair servies, gedragen door Kringloopcentrum ‘T RAD.  

Kringloopcentrum ‘T RAD investeert in een betere service om herbruikbaar cateringmateriaal ter beschikking te stellen van organisatoren van evenementen: minder afval, meer circulair, minder materiaal, minder CO2. 


Het aantal Bruggelingen met klimaatambities en daadkracht groeit en dat is precies wat we nodig hebben. Bedankt aan iedereen voor de boeiende en inspirerende avond!  Noteer alvast 13 oktober 2022 in je agenda, dan organiseren we opnieuw een open netwerkavond en zien we je graag terug!