Open ruimte voor Kerkebeek in Brugge

9
nov
2022

In september start de openlegging van de Kerkebeek in wijkpark Ten Boomgaard. Door de waterloop van haar betonnen keurslijf te ontdoen, kan ze meer water bergen en zal de buurt genieten van een groenblauwe omgeving.
De Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Brugge slaan hiervoor de handen in elkaar. Dit project is één van de maatregelen van het riviercontract Kerkebeek en wordt mogelijk gemaakt door de Blue Deal.

Water dichter bij de buurtbewoners

Vanaf het Dolfinarium tot het treinstation van Brugge stroomt de Kerkebeek in een betonnen koker onder de grond. Ter hoogte van wijkpark Ten Boomgaard zal de VMM een open bedding voor de waterloop aanleggen. De betonnen koker blijft behouden en krijgt een nieuwe bestemming als opslag voor regenwater. De dienst Openbaar Domein van Stad Brugge zal dat water in de toekomst gebruiken voor de besproeiing van openbaar groen.

In samenwerking met de stad Brugge wordt de omgeving omgevormd tot een recreatief park waar de Kerkebeek een centrale rol speelt en buurtbewoners tot rust komen. Naast een belevingsfunctie heeft de waterloop ook een sensibiliserend effect. Het brengt buurtbewoners in contact met het kostbare water en maakt hen bewust van de actuele droogte- en overstromingsproblematiek.
De werken lopen nog tot eind 2024.

Aanpak van droogte en verbetering waterkwaliteit

Om wateroverlast te vermijden, werden waterlopen in stedelijk gebied vroeger vaak ingekokerd. Maar daardoor kan het water niet meer in de bodem infiltreren, wat droogte in de hand werkt. Bovendien wordt regenwater via de waterloop sneller afgevoerd, waardoor de kans op wateroverlast toeneemt.

Om die problemen aan te pakken, moet de Kerkebeek terug aan de oppervlakte komen ter hoogte van het wijkpark Ten Boomgaard.
Daarom werd het openleggen van de Kerkebeek op die locatie ook opgenomen in het riviercontract voor de vallei van de Kerkebeek, een set van meer dan 50 maatregelen om de waterhuishouding in Sint-Michiels en Zedelgem te verbeteren.
Aan dat riviercontract werkte de VMM, met maar liefst 11 lokale, provinciale en Vlaamse partners, in de periode 2017-2018.  Bij het riviercontract werd veel aandacht besteed aan de participatie en inspraak van de bewoners en lokale doelgroepen.

De aanleg van een open bedding voor de overstromingsgevoelige Kerkebeek zal water meer ruimte geven en zorgt ervoor dat regenwater opnieuw kan infiltreren. Het bevordert tevens de waterkwaliteit en biedt verkoeling in warme periodes.

Hier meer gedetailleerde info over dit project.


Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal. De Blue Deal is een programma dat de Vlaamse Regering lanceerde in de strijd tegen waterschaarste en droogte. Het programma bevat meer dan 70 acties en 400 projecten. Met de Blue Deal slaat Vlaanderen de weg in van minder verharding, meer vernatting en maximaal circulair watergebruik