Open water zwemmen - Damse Vaart: 15 mei tot 15 oktober 2017

16
mei
2017

Sinds 2014 organiseert Stad Brugge, in samenwerking met de Brugse Ysberen en de Langereizwemmers, sportief zwemmen in open water. Een jaar later hebben we tijdens de Hedendaagse Kunst en Architectuur Triënnale een recreatief luik kunnen koppelen aan het open waterzwemmen. Het Japanse Atelier Bow-Wow had een pracht van een eenvoudig Canal Swimmer’s Club op de reien aan de Carmersbrug geplaatst. Toegankelijk, sympathiek en toch speciaal. Jong en oud konden genieten van zowel de zon als het water in de het hart van onze historische stad. Het zwemmen in de reien voor het grote publiek was toen in de maanden juli en augustus toegelaten in het weekend. De gezondheidskwaliteit van het water werd nauwkeurig in de gaten gehouden.

Om aan de Europese zwemwaternormen te voldoen, moet de waterkwaliteit aan strenge voorwaarden voldoen. Na enkele forse regenbuien in 2015 waren er echter enkele opvallende negatieve meetresultaten, waarna een zwemverbod werd afgevaardigd. Deze meetresultaten verrekende de VMM in haar jaaranalyse, waaruit bleek dat de waterkwaliteit onvoldoende was om permanent als zwemwater gecatalogeerd te worden. In 2016 werd daarom uitgeweken naar de Damse Vaart.

Stad Brugge onderneemt een aantal maatregelen om te streven naar proper water in de reien. Zo wordt er een hydronautstudie uitgevoerd: dit geeft beter inzicht in de werking van de rioleringen en zorgt ervoor dat de meest efficiënte maatregelen kunnen genomen worden (vb. het heraanleggen van rioleringen in straten in de binnenstad). Daarnaast houden we beter toezicht op lozingen van particulieren in de reien, baggeren we bepaalde gedeeltes van de reien en doen we aan monitoring van de riooloverlopen. In ons beleidsplan hebben we in het begin van de legislatuur immers gesteld dat we als stadsbestuur streven naar een structurele oplossing voor de sportdiscipline ‘zwemmen in open water’.

In samenwerking met W&Z (beheerder van de Damse Vaart), de provincie West Vlaanderen (beheerder van de linkeroever), VMM, het Agentschap Zorg en gezondheid wordt in 2017 dus voor de tweede keer sportief zwemmen georganiseerd in de Damse Vaart. Na een Vlaams pilootproject in 2016 werd nu een structurele overeenkomst voor drie jaar afgesloten.

De zwemzone is ruim 900 meter en wordt afgebakend met drijflijnen en aangeduid met signalisatieborden. De omkleedruimte en douches bevinden zich op ongeveer 300 meter van de startplaats. De organiserende clubs staan zelf in voor redders en toezicht.

Op maandag-, dinsdag- en donderdagavond kunnen leden van erkende Brugse watersportclubs die een Vlarem melding deden, tussen 15 mei en 15 oktober van 18 tot 21 uur zwemmen in de Damse Vaart. Op vandaag deden twee clubs deze melding: de Langereizwemmers en de Brugse Ysberen.

Zwemmers die willen deelnemen kunnen zich lid maken van één van de twee clubs. Ze zullen wel worden getest of ze voldoende kunnen zwemmen.

Brugge is hiermee een van de weinige steden in Vlaanderen, zeg maar zelfs in Europa, die het structureel zwemmen in open water mogelijk maakt. Het is alvast onze bedoeling om dit zo lang mogelijk te doen.

 

Deel deze pagina