Kom naar een van de infomomenten over Beleidsplan Ruimte Brugge

15
mei
2023

De Stad Brugge maakt een Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB) op, zoals bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Op 27 maart 2023 heeft de Gemeenteraad het ontwerp BRB voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp BRB is op zijn milieueffecten onderzocht in een ontwerp – Milieueffectenrapport (MER), zoals bepaald in het decreet houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid.

Er loopt een openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en ontwerp MER vanaf 26 april 2023 tot en met 24 juli 2023. De komende weken staan vijf infomomenten over het Beleidsplan Ruimte Brugge op het programma.

Vijf informatiedagen

Er zijn vijf informatiedagen, waar je tussen 10.00 en 20.00 uur vrij kan binnenlopen. 

  • Op 30 mei in het Gemeenschapshuis Zeebrugge, Marktplein 12, 8380 Zeebrugge
  • Op 5 juni in het Brugse Vrije, Goudlederbehangzaal, Burg 11, 8000 Brugge
  • Op 6 juni in cultuurcentrum Daverlo, Dries 2, 8310 Assebroek
  • Op 8 juni in cultuurcentrum De Dijk, Blankenbergse steenweg 221, 8000 Sint-Pieters
  • Op 13 juni in wijkcentrum Xaverianen, Xaverianenstraat 13/003, 8200 Sint-Michiels

Wil je er zeker van zijn dat je op één van deze infodagen een medewerker kan sprekenMaak een afspraak 

Strategische visie en vijf beleidskaders

Het ontwerp BRB bestaat uit een strategische visie en vijf beleidskaders.

De strategische visie kijkt op lange termijn: 2050. Ze brengt met 5 ambities één verhaal over de stad die Brugge in 2050 wil zijn. De strategische visie duikt niet in detail of in concrete projecten, ze bevat robuuste krachtlijnen die een hele tijd mee kunnen.

De vijf beleidskaders kijken op middellange termijn: 2035. Ze stippelen uit hoe de Stad Brugge het beeld van Brugge 2050 wil waarmaken (in doelstellingen) en wat ze daarvoor gaat doen tegen 2035 (in acties).

Het ontwerp BRB wordt ondersteund door de nota Brugge Vandaag 2022. Dit is een toestandsrapport, dat informatie bevat over trends, kansen en uitdagingen die vandaag relevant zijn in de stad. Deze nota legt de basis om het ruimtelijk beleid te monitoren.

Ontwerp MER

Het ontwerp MER beoordeelt de beleidskeuzes in de strategische visie en de 5 beleidskaders van het ontwerp BRB op hun milieueffecten. Door samen met het BRB een Milieueffectenrapport (MER) op te maken, verzekert het stadsbestuur zich ervan dat het de milieueffecten die het BRB kan hebben, integraal meegenomen heeft.

Over het ontwerp BRB en het ontwerp MER loopt een openbaar onderzoek vanaf 26 april tot en met 24 juli 2023. Tijdens die periode kan je beide inkijken in het huis van de Bruggeling, Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge.

Je kunt het ontwerp BRB en het ontwerp MER terugvinden op www.brugge.be/beleidsplanruimte Je vindt er ook informatie over het openbaar onderzoek, over de opmaak van het BRB, waar je terecht kan met vragen …

Reageren

Vanaf 26 april tot en met 24 juli 2023 kan je reageren op het ontwerp BRB en op het ontwerp MER. Een reactie bezorg je aan het College van Burgemeester en Schepenen mét de vermelding of die gaat over het ontwerp BRB of het ontwerp MER:

  • beleidsplanruimte@brugge.be
  • met een aangetekende zending: College van Burgemeester en Schepenen p.a. Cluster Omgeving–Team Centrale administratie en digitalisering, Oostmeers 17, 8000 Brugge
  • afgeven in het Huis van de Bruggeling, tegen ontvangstbewijs

Contactinformatie