Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat elke instantie verplicht is om aan iedereen die dit vraagt, inzage te verlenen in gewenste bestuursdocumenten, er uitleg over te geven of er een afschrift van te geven.

Met het decreet van 26 maart 2004 over de openbaarheid van bestuur is er één regeling uitgewerkt, voor alle bestuursniveaus die onder de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap. Ook de gemeenten vallen  hieronder.

Procedure

Je dient de aanvraag in per brief, per fax, per mail of overhandigt hem persoonlijk. Je kan de aanvraag ook digitaal doen via het webformulier op deze pagina (knop 'online aanvragen').

De aanvraag kan gebeuren in de betrokken dienst of in het Huis van de Bruggeling, aan de hand van het formulier.
Indien het een eenvoudige vraag betreft kan er meteen inzage of een kopie gegeven worden. In de andere gevallen behandelt de Secretarie de vraag. 

De stadssecretaris ondertekent de briefwisseling hierover. 

Je ontvangt binnen de termijn van 14 dagen een schriftelijk antwoord.

 

 

Meebrengen

Contactgegevens: Sigrid Ackaert, Dienst Algemeen Bestuur, tel 050 44 80 23, mail: sigrid.ackaert@brugge.be

Bedrag

Voor kopies (zwart-wit, A4 formaat) moet in principe 0,10 euro per stuk betaald worden; in de praktijk is dit evenwel gratis.

 

Uitzonderingen

De vraag kan afgewezen worden:

  • als de vraag onredelijk is;
  • als de vraag op een te algemene wijze geformuleerd is;
  • als het gaat om bestuursdocumenten die niet af of onvolledig zijn.

De aanvrager moet geen belang aantonen, tenzij het gaat om informatie van persoonlijke aard.

Van plannen die auteursrechtelijk beschermd zijn, kan je zonder voorafgaande toestemming van de architect geen kopie bekomen. Plannen worden dus in principe niet gekopieerd en opgestuurd.

Regelgeving

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad 1 juli 2004)

Deel deze pagina