Openbare consultatie Nemos – tijdelijke testinstallatie voor golfenergieconversie in zee

24
Jan
2017

Nemos GmbH, Bismackstrasse 142, 47057 Duisburg, Duitsland heeft een aanvraag ingediend bij de wetenschappelijke dienst BMM tot machtiging en vergunning voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor de omzetting van golfenergie naar elektrische energie, inclusief de exportkabel, in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van Belgie. De aanvraag bevat een milieu-effectenrapport (MER) en een niet-technische samenvatting van dit rapport.

Deze aanvraag en het MER-rapport kan door het publiek worden ingezien vanaf 24 januari tot en met 23 februari 2017. Het dossier ligt ter inzage in het Huis van de Bruggeling –Wonen & Omgeving, Frank van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge. Er wordt best online of telefonisch een afspraak gemaakt op www.brugge.be of telefoonnummer 050 44 8000.

De aanvraag kan eveneens ingezien worden in de burelen van de BMM/UGMM te Gulledelle 100, 1200 Brussel en te Oostende, 3de en 23ste Linieregimentsplein ("EGUERMIN" gebouw), 8400 Oostende en in de andere kustgemeenten. Het MER staat op de website van de BMM.

Geïnteresseerden kunnen hun standpunt, opmerkingen en bezwaren tot en met 23 februari 2017 indienen, d.m.v. een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de BMM/UGMM, Gulledelle 100, 1200 Brussel, t.a.v. mevrouw Mia Devolder.