Het gebruik van drones tijdens evenementen, kan mits toestemming van het directoraat-generaal van de luchtvaart (DGLV) en de burgemeester.

Daarnaast moet ook aan alle voorwaarden en verplichtingen voldaan zijn die worden opgesomd op https://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones.

Contactinformatie