Opgraving verdwenen Eekhoutabdij levert veertiende-eeuwse loden grafkist op

21
jun
2023

Sinds eind mei graaft een archeologisch team van Raakvlak langs de Eekhoutpoort in Brugge op de toekomstige locatie van de tentoonstellingshal BRUSK. Daarbij kwamen al enkele mooie vondsten aan het licht. Zopas werd met een 14de eeuws loden grafkist de meest spectaculaire vondst gedaan.

De opgraving ligt op de vroegere speelplaats van de kleuter- en lagere afdeling van het Sint-Andreasinstituut, tevens de locatie van de verdwenen Eekhoutabdij. Meer dan 600 jaar geschiedenis lag 200 jaar begraven onder een speelplaats en nu toont dit uniek stukje Brugse geschiedenis zich in al haar schoonheid. 

Dubbele grafkelder met loden grafkist

In het koor van de abdijkerk ligt een in elkaar gevallen, dubbele grafkelder. De grafkelder is prachtig beschilderd in een stijl die typisch is voor de veertiende eeuw. Als het archeologisch team de puinblokken met veel moeite kan verwijderen, valt hun mond open. In één van de grafkelders ligt een loden grafkist.

Een loden kist is een voorrecht dat enkel gereserveerd is voor de top van de bevolking. Het is bijzonder duur, maar het lichaam wordt beter bewaard. Het is een traditie die vandaag nog doorleeft: ook Koningin Elizabeth II is begraven in een kist bekleed met lood. Die goede bewaring is enorm waardevol voor archeologen en natuurwetenschappers: het is een kist die tonnen informatie bevat over de overleden persoon en zijn leefwereld, het veertiende-eeuwse Brugge.

De kist werd gelicht en geopend in het bijzijn van een team specialisten. Aan de hand van de vondsten hopen archeologen te achterhalen wie de overleden persoon is, die op zo’n bijzondere en geprivilegieerde manier is begraven.

Verder onderzoek naar inhoud grafkist

Het team werkt hard door, zodat deze uitzonderlijke ontdekkingen zo goed mogelijk gedocumenteerd kunnen worden voor de bouwwerken starten op deze locatie. Maar dat is pas het begin. Straks zullen alle vondsten worden gewassen en geregistreerd en zullen specialisten en natuurwetenschappers zich over de uitzonderlijke resten buigen. Op die manier wordt deze tot voor kort verborgen schat uit het verleden geopend voor iedereen. Het uiteindelijke doel is de stoffelijke resten opnieuw te begraven, zoals ze het gewild hadden.

Andere ontdekkingen

  • Archeologen ontdekten een voordien ongekend, opgevuld deel van de Reie, de rivier die vroeger door Brugge stroomde. Samen met de Dijver was de plek dus omsloten door water!
  • Imposante muren uit veldsteen kwamen boven de grond, typerend voor de 12e eeuw, toen een Romaanse kapel op de plek stond.
  • In de 14e eeuw breidt de kapel uit tot een abdijkerk. Rond 1800 gaat de abdij helaas tegen de grond. Een prachtige collectie gebeeldhouwde, gotische bouwelementen zijn gevonden in de 19e-eeuwse funderingen.
  • Raakvlak vindt maar liefst 12 grafkelders met graven van vier abten en twee burgemeesters van Brugge. Ook anonieme graven van kinderen en prachtige grafgiften getuigen van het grote belang van de abdijkerk.