Opknappremie

Met de opknappremie ondersteunt Stad Brugge je financieel om je woning te voldoen aan de huidige eisen op het vlak van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Zo kunnen we samen de klimaatuitdagingen aan. 

Waarvoor kan je een premie krijgen?

De werken zijn onderverdeeld in 4 rubrieken:

 1. Wooncomfort
 2. Gezond binnenklimaat
 3. Een veilige woning
 4. Een duurzame en energiezuinige woning

Per rubriek bestaat er een lijst met werken die in aanmerking komen voor een premie. Aan verschillende van die werken zijn technische voorwaarden gekoppeld of zijn ze specifieker omschreven. Meer informatie vind je in het reglement.

Voorwaarden

 • De aanvrager is de eigenaar van de woning én is diegene die de opdracht geeft om werken uit te voeren en aan wie de factuur dus ook is gericht.
 • Woon je niet zelf in de woning en wil je een premie aanvragen? Dan moet je zowel een verhuurovereenkomst kunnen voorleggen als bewijs van registratie.
 • Facturen mogen niet ouder zijn dan 2 jaar bij indienen.
 • De woning moet bewoond zijn. Op het moment van de aanvraag moet er iemand in de woning wonen en er dus zijn domicilie hebben.
 • De woning moet voor de meeste werken minstens 15 jaar oud zijn.
  • Voor levenslang wonen mag de woning jonger zijn en geven we al een premie vanaf de leeftijd van 1 jaar. Zo zorgen we er voor dat ook onvoorziene omstandigheden en een dwingende ingreep in de woning in functie van het kunnen blijven wonen in de woning ook betoelaagd wordt.
  • Voor de energieopwekkende installaties is 2014 een belangrijk jaar. Voor woningen van voor 2014 zijn er geen bijkomende voorwaarden. Voor woningen van nadien moet de omgevingsvergunning minstens 5 jaar oud zijn, de EPB gevolgd zijn en tijdig ingediend.

Procedure

 1. Voer de werken uit.
  Belangrijk: voor sommige werken heb je een omgevingsvergunning nodig. Alleen als die werken vergund zijn kun je een premie krijgen.
 2. Vul het aanvraagformulier in en dien het dossier in.
  Maak gebruik van het digitale webformulier of dien het dossier op papier in aan het loket in de Oostmeers (enkel na afspraak).
 3. Een medewerker verwerkt het dossier.
 4. Je wordt op de hoogte gebracht over het resultaat.
 5. Bij een positief resultaat, wordt de premie uitbetaald.

 

Hulp nodig bij het indienen van de premie?

Maak een afspraak in de Oostmeers 17 en breng de nodige documenten mee (zie 'Meebrengen').

Meebrengen

 • Alle facturen waarvoor je een premie wil aanvragen.
 • Factuurblad en daaropvermelde facturen.
 • Loonfiches als je zelf in de woning woont en denkt onder het laag inkomen te vallen.
 • Huurovereenkomst als je de woning verhuurt.
 • Ingevuld aanvraagformulier (als je op papier wil indienen)

Bedrag

De premie is begrensd tot 5.000 euro per periode van 5 jaar. Je hoeft dat bedrag niet in 1 keer aan te vragen. Vraag je de premie in schijven aan, dan betalen we die ook in schijven uit. Zo kan je tot 2 keer per jaar een aanvraag indienen. We starten een dossier echter pas op als je voor 500 euro betoelaagbare facturen voorlegt.

Elke rubriek is binnen die enveloppe van 5.000 euro ook nog eens begrensd:

   1. Wooncomfort: 3.000 euro
   2. Gezond binnenklimaat: 1.000 euro
   3. Een veilige woning: 1.500 euro
   4. Een duurzame en energiezuinige woning: 2.500 euro

Na vijf jaar start een nieuwe enveloppe van 5.000 euro. Per rubriek start je dan ook weer vanaf nul. Je kan zo jouw renovatie spreiden in de tijd en werken planmatig aanpakken.

Contactinformatie