Opknappremie

Met de opknappremie ondersteunt Stad Brugge je financieel om je woning te voldoen aan de huidige eisen op het vlak van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. Zo kunnen we samen de klimaatuitdagingen aan. Lees alle details over de premie.

Hiervoor kun je:

 • op afspraak terecht in het Huis van de Bruggeling;
 • het onlineformulier invullen.

Voorwaarden

 • De woning moet bewoond zijn. Op het moment van de aanvraag moet er iemand in de woning wonen en er dus zijn domicilie hebben.

 • De woning moet voor de meeste werken minstens 15 jaar oud zijn.
  • Voor levenslang wonen mag de woning jonger zijn en geven we al een premie vanaf de leeftijd van 1 jaar. Zo zorgen we er voor dat ook onvoorziene omstandigheden en een dwingende ingreep in de woning in functie van het kunnen blijven wonen in de woning ook betoelaagd wordt.
  • Voor de energieopwekkende installaties is 2014 een belangrijk jaar. Voor woningen van voor 2014 zijn er geen bijkomende voorwaarden. Voor woningen van nadien moet de omgevingsvergunning minstens 5 jaar oud zijn, de EPB gevolgd zijn en tijdig ingediend.

 • Verhuur je de woning en wil je een beroep doen op de specifieke premies voor verhuurde woningen dan moet je een verhuurovereenkomst kunnen voorleggen van minstens 9 jaar.

Procedure

Wat moet je doen om de premie te krijgen?

 1. Voer de werken uit. Let op voor sommige werken is een omgevingsvergunning nodig. Enkel als die werken ook effectief vergund zijn kan je daarvoor een premie krijgen.

 2. Zorg dat de woning aan de voorwaarden voldoet (zie voorwaarden).

 3. Vul het aanvraagformulier in en dien het dossier in.
  Dat kan via het digitale webformulier of dien het papieren aanvraagformulier in aan het loket in het Huis van de Bruggeling. LET OP: facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar bij indienen.

  De aanvrager en ontvanger van de premie is de persoon die de opdracht geeft om de werken uit te voeren en aan wie de factuur gericht is. Je hoeft geen eigenaar te zijn van de woning om een premie te kunnen aanvragen.

 4. Stad Brugge verwerkt het dossier en betaalt de premie uit.

Meebrengen

Als je premie op papier wil aanvragen in het Huis van de Bruggeling

 • factuurblad en daaropvermelde facturen
 • ingevuld aanvraagformulier
 • huurovereenkomst als je de woning verhuurt
 • akkoord van de verhuurder/eigenaar als je huurder of vruchtgebruiker bent.

Bedrag

De premie is begrensd tot 5.000 euro per periode van 5 jaar. Je hoeft dat bedrag niet in 1 keer aan te vragen. Vraag je de premie in schijven aan, dan betalen we die ook in schijven uit. We starten een dossier pas op als je voor 300 euro facturen voorlegt.

Lees alle details over de premie.

Contactinformatie