Opknappremie

Deze premie wil eigenaars of huurders van een woning financieel ondersteunen om te voldoen aan de huidige eisen op het vlak van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.

Voorwaarden

 • De woning was op het moment van de werken minstens 40 jaar oud;
 • Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is niet hoger dan 1100 euro;
 • Je bent eigenaar, huurder, of vruchtgebruiker van de woning;
 • De ingediende facturen zijn niet ouder dan 3 jaar.

Procedure

 • Je dient een aanvraag online in via de rode knop Online Aanvragen of maak een afspraak.
 • Opgelet
  Samen met je aanvraagformulier kan je facturen indienen van werken die al zijn uitgevoerd. Vóór je het online aanvraagformulier invult, moet je eerst het factuurblad met de oplijsting van deze facturen (zie onderaan deze pagina) invullen en opslaan. Dit bestand moet je uploaden bij de online aanvraag.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de uitbetaling van de premie
 • Tot 10 jaar na de factuurdatum van de oudst ingediende (en aanvaarde) factuur kan je bijkomende facturen binnenbrengen.

Meebrengen

 • Factuurblad en daaropvermelde facturen;
 • Aanvraagformulier;
  download het aanvraagformulier of dien uw aanvraag online in
 • Huurovereenkomst als je huurder of verhuurder bent;
 • Akkoord van de verhuurder/eigenaar als je huurder of vruchtgebruiker bent;

Bedrag

 • De premie bedraagt 30 of 50 procent van het factuurbedrag.
 • De maximale premie is 5000 euro.
 • Het premiepakket bestaat uit verschillende onderdelen: wooncomfort, gezondheid, veiligheid, wonen bij buurtwinkels, en duurzaamheid. Ook voor elk van deze onderdelen is een maximum vastgelegd.
 • In het premiereglement vind je meer info.

Contactinformatie