Opknappremie (2016-2021)

Deze premie wil wie investeert in een woning financieel ondersteunen om te voldoen aan de huidige eisen op het vlak van comfort, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid.
Het premieaanbod op deze pagina is geldig tot en met 31 december 2021. Op 1 januari 2022 gaat de vernieuwde opknappremie in.

Waarvoor kan je een premie krijgen
De werken zijn onderverdeeld in 5 rubrieken:

 • Wooncomfort
 • Gezond binnenklimaat
 • Veiligheid
 • Wonen bij buurtwinkels
 • Duurzaamheid

Per rubriek hebben we een lijstje met werken die in aanmerking komen voor een premie. Aan verschillende van die werken zijn technische voorwaarden gekoppeld of zijn specifieker omschreven. 

 • Wooncomfort:
  • Werken aan het sanitair
  • Werken aan de elektrische installatie
  • Werken in functie van levenslang wonen
  • Het vervangen van de dakbedekking
   inclusief het vernieuwen van afvoerpijpen en goten
  • Het aanbrengen van geluidsisolatie
 • Gezond binnenklimaat:
  • Weren van opstijgend vocht
  • Het vervangen van een CO-onveilig toestel voor het verwarmen van sanitair warm water
 • Veiligheid:
  • Werken ifv inbraakpreventie
  • Kindvriendelijk maatregelen
 • Wonen bij buurtwinkels
 • Duurzaamheid:
  • Het uitbreiden, plaatsen, vervangen of in gebruik nemen van een regenwaterput
   of het plaatsen van een groendak indien het niet mogelijk is een regenwaterput te plaatsen.
  • Het isoleren van de woning (dak, vloer en muurisolatie)

Voorwaarden

 • De woning was op het moment van de werken minstens 40 jaar oud;
 • Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen is niet hoger dan 1100 euro;
 • Je bent eigenaar, huurder, of vruchtgebruiker van de woning;
 • De ingediende facturen zijn niet ouder dan 3 jaar.

Procedure

STAP 1: Je voert de werken uit. Let op voor sommige werken is een omgevingsvergunning nodig. Enkel als die werken ook effectief vergund zijn kan je daarvoor een premie krijgen.

STAP2: Je zorgt er voor dat de woning aan de voorwaarden voldoet (zie hoger)

STAP3: je vult het aanvraagformulier in en dient het dossier in. Dat kan je digitaal of op papier aan het loket in het Huis van de Bruggeling. LET OP: facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar bij indienen.
De aanvrager en ontvanger van de premie is diegene die de opdracht geeft om de werken uit te voeren en aan wie de factuur dus ook is gericht. Je hoeft geen eigenaar te zijn van de woning om een premie te kunnen aanvragen.

STAP 4: de Stad verwerkt het dossier en betaald de premie uit.

Meebrengen

 • Factuurblad en daaropvermelde facturen;
 • Aanvraagformulier;
  download het aanvraagformulier of dien je aanvraag online in
 • Huurovereenkomst als je huurder of verhuurder bent;
 • Akkoord van de verhuurder/eigenaar als je huurder of vruchtgebruiker bent;

Bedrag

De premie is begrensd tot 5.000 euro per periode van 10 jaar. Je hoeft dat bedrag niet in 1 keer aan te vragen. Vraag je de premie in schijven aan, dan betalen we die ook in schijven uit. We starten een dossier echter pas op als je voor 300 euro facturen voorlegt.

Elke rubriek is binnen die enveloppe van 5.000 euro ook nog eens begrensd:

 • Wooncomfort: 3.000 euro
 • Gezond binneklimaat: 1.000 euro
 • Een veilige woning: 1.000 euro
 • Wonen bij buurtwinkels: 5.000 euro
 • Duurzaamheid: 2.500 euro

Na 10 jaar start een nieuwe enveloppe van 5.000 euro, per rubriek start je dan ook weer vanaf 0. 

De werken worden betoelaagt op basis van een percentage op de kosten. De premie bedraagt 30 of 50 procent van het factuurbedrag. Het toegepaste percentage is afhankelijk van het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning.

Contactinformatie