Opleiding gemachtigd opzichter

De dienst Verkeerspreventie van de Lokale Politie organiseert opleidingen gemachtigd opzichter.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Na de opleiding krijg je een getuigschrift, dat in principe voor onbeperkte duur geldt.

De gemachtigde opzichter wordt aangesteld door het stadsbestuur (burgemeester). De Stad zorgt voor de gepaste verzekering. 

Uitrusting

 • Een band om de linkerarm met horizontaal de nationale kleuren en, in zwarte letters op de gele strook 'Stad Brugge'.
 • Een reproductie van het verbodsbord C3, voorzien van reflecterende producten.
 • Een fluo hesje met achteraan in zwarte letters 'Stad Brugge'. 

Taken en bevoegdheden

Gemachtigde opzichters helpen groepen kinderen of scholieren (of een andere groep) op hun tocht van, naar en aan school, instelling of gelijk welke andere plaats waar een activiteit is. Opgelet: de gemachtigd opzichter oefent zijn bevoegdheden uit in de gemeente waar hij gemachtigd is. Als hij in een naburige gemeente optreedt, moet die betrokken gemeente haar toestemming geven. 

De gemachtigd opzichter:

 • kan het verkeer stilleggen om deze groepen te laten oversteken;
 • kan hen verbieden om over te steken, zolang de verkeersomstandigheden niet optimaal zijn;
 • mag 'aanwijzingen' geven, suggesties om iets te doen of niet te doen. Deze aanwijzingen moeten in overeenstemming zijn met de geldende verkeertekens en hebben nooit de waarde of bindende kracht van een bevel;kunnen geen proces-verbaal opstellen of identiteitscontroles uitvoeren;
 • kan een overtreding aangeven bij de politie of formeel klacht indienen. 

Verplichtingen voor andere weggebruikers 

 • Het verkeersreglement verbiedt weggebruikers te breken door de groep die de rijbaan oversteekt onder de controle van een gemachtigd opzichter.
 • Het verkeersreglement verplicht weggebruikers om de aanwijzingen op te volgen die, ter beveiliging van het oversteken van de groep, door daartoe gemachtigde opzichters wordt gegeven.

Contact

Dienst Verkeerspreventie / 050 44 88 61 / PZ.Brugge.Verkeer.Preventie@police.belgium.eu

Voorwaarden

 • Tenminste 18 jaar oud zijn.
 • Een opleiding gevolgd hebben.
 • Gemachtigd zijn door de burgemeester.

Procedure

Scholen die geïnteresseerd zijn om hun leerkrachten, leden van de werkgroep verkeer of geëngageerde ouders een opleiding gemachtigd opzichter te laten volgen, kunnen contact opnemen met de Verkeerstechnische dienst van de Politie of de opleiding online aanvragen.

Regelgeving

Ministerieel rondschrijven van 5 juli 1999, betreffende gemachtige opzichters (Belgisch Staatsblad 14 augustus 1999).