Crisishuisvesting Oekraïne

  • 1 Gegevens
  • 2 Overzicht
  • 3 Bevestiging

In het licht van de oorlogssituatie in Oekraïne biedt ons land ondersteuning aan Oekraïners op de vlucht. Een van de noden van deze groep betreft noodopvang.

Ook Brugge wil hiervoor de nodige inspanningen doen en crisisopvangplaatsen aanbieden op het grondgebied. Het betreft zowel publieke als particuliere locaties, opvang door gezinnen maar ook hotels, logies, sportclubs enz die tijdelijk onderdak kunnen aanbieden.

Indien u huisvesting wenst aan te bieden, kunt u hieronder uw gegevens invullen. 

Al heel wat mensen boden hun hulp aan. Momenteel zijn we nog op zoek naar plaatsen die voor minimum 3 maanden beschikbaar zijn om gezinnen op te vangen (dat wil zeggen min. 4 plaatsen).

Het staatssecretariaat voor Asiel en Migratie zal dit aanbod aan crisisopvangplaatsen in kaart brengen en coördineren. Uw aanbod zal in dit kader doorgegeven worden aan het staatssecretariaat.

Omdat de opvang van oorlogsvluchtelingen impactvol kan zijn, zal een maatschappelijk werker van het OCMW met u contact opnemen. We bekijken dan samen het aanbod.

Heel erg bedankt voor uw hulp en solidariteit!

Adresgegevens 1

Bijkomende vragen

Om een goede match te kunnen maken tussen uw aanbod en de vragen naar opvang, stellen we hieronder nog een aantal extra vragen. U bent echter niet verplicht om deze in te vullen.

Dit formulier sneller invullen? Dat kan door je te registeren!

  • Vooraf ingevulde formuliervelden, dus tijdswinst.
  • Status opvolgen van je online aanvragen of meldingen.
  • Formulieren invullen waarvoor legitimatie vereist is.