Stadsarchief: opzoeking aanvragen

Wie zijn bezoek aan het Stadsarchief vooraf aankondigt, kan vragen om bepaalde stukken tegen die datum klaar te laten leggen.

Procedure

Je doet de reservatie minstens twee werkdagen op voorhand, via het digitaal aanvraagformulier hier bovenaan.
Geef een concrete referentie van het opgevraagde stuk op (procesnummer, nummer van een bouwdossier of naam van de oorspronkelijke bouwheer of vorige bewoners…) zodat de medewerkers van het Stadsarchief het kunnen terugvinden.

Reserveren van stukken kan enkel gebeuren voor stukken die niet op microfilm of digitale drager beschikbaar zijn.

Bedrag

De opgevraagde stukken zijn gratis in te kijken.

Contactinformatie