Orgaandonatie

Online aanvragen

Waarom is orgaandonatie belangrijk?

Een orgaandonor schenkt na zijn of haar overlijden een gezond orgaan aan iemand van wie het orgaan ongezond is of uitvalt. Orgaandonatie is dus levensbelangrijk. Wie een nieuw orgaan nodig heeft, leeft met een ernstige ziekte en een orgaantransplantatie is vaak een laatste kans op genezen. Er zijn echter donororganen tekort. Patiënten komen daarom op een wachtlijst terecht en jammer genoeg sterven er mensen voor ze aan een transplantatie toekomen.

In België is iedereen wettelijk gezien kandidaat-donor, tenzij je bij leven verzet aantekende. In de praktijk peilt men bij de nabestaanden naar de wens van de overledene, Wilde hij of zij orgaandonor zijn? De nabestaanden kunnen op dat moment nog weigeren. Er bestaat ook de mogelijkheid om je expliciet te registreren als kandidaat-donor, dan wordt je wens na overlijden sowieso gerespecteerd. Registratie kan ook de nabestaanden heel wat verwarring en een emotioneel zware beslissing besparen. 

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over wegneming en transplantatie van organen bij zijn overlijden.
Orgaandonatie is de eerste stap in transplantatie.

Voorwaarden

Organen kunnen worden weggenomen bij iedere overledene die in België woont op het moment van overlijden. Een uitdrukkelijke toestemming is niet meer nodig, dit is een stilzwijgende toestemming.
Concreet betekent dit dat iedereen bereid is organen af te staan na overlijden tenzij er vooraf (dus voor het overlijden) een verklaring van verzet is ingediend.

Procedure

Je kunt de verklaring online aangeven, via de rode knop boven. De nodige documenten worden per post opgestuurd of indien gewenst kan je deze ook per mail ontvangen.

of

Je kunt een verklaring indienen door een formulier voor instemming of weigering van orgaandonatie in te vullen en af te geven in het Huis van de Bruggeling of je gemeenteafdeling.

In de verklaring kun je:

  • uitdrukkelijk verklaren je donor te stellen (= uitdrukkelijke wilsbeschikking)
  • de verklaring van uitdrukkelijke wilsbeschikking herroepen
  • je verzetten tegen elke wegneming van organen en weefsels
  • de verklaring van verzet herroepen

De verantwoordelijke dienst in het Huis van de Bruggeling of de gemeenteafdeling (waar u gedomicilieerd bent) registreert je verklaring of herroeping in de bevolkingsregisters. Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.
Je verklaring wordt ook gestuurd naar de FOD Volksgezondheid.
Je kunt je beslissing op elk moment herzien.

Meer informatie over de verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden is te vinden op www.beldonor.be

Meebrengen

Identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Contactinformatie