Orgaandonatie

Een donor schenkt na zijn of haar overlijden een gezond orgaan of ander lichaamsmateriaal aan iemand die een falend orgaan heeft of ander lichaamsmateriaal nodig heeft en opgegeven werd voor transplantatie. Donatie is levensbelangrijk, doordat het vaak de laatste kans op genezen is.

Je kan je expliciet laten registreren als kandidaat-donor in het Huis van de Bruggeling (op afspraak), bij de huisdokter of online via www.mijngezondheid.be.

Na overlijden worden jouw gezonde organen en lichaamsmaterialen gedoneerd.

Registratie zorgt ervoor dat jouw wens gerespecteerd wordt, geeft de nabestaanden duidelijkheid en bespaart hen een emotioneel zware beslissing.

In België is wettelijk gezien iedereen kandidaat-donor, tenzij je bij leven verzet aantekende. In de praktijk peilt men bij de nabestaanden naar de wens van de overledene: wilde hij of zij orgaandonor zijn? De nabestaanden kunnen op dat moment nog weigeren.

Sinds 2 juni 2020 spreekt met niet langer van een "verklaring inzake wegneming en transplantatie van organen na overlijden", maar van een "verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden".

Voorwaarden

Je bent minimum 12 jaar en komt persoonlijk langs in het Huis van de Bruggeling.

Procedure

Sinds 1 juli 2020 kan je je ook zelf registeren via www.mijngezondheid.be of bij je huisarts via de eletronische identiteitskaart. Minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken, moeten verplicht bij hun gemeentebestuur registreren.

De nieuwe “verklaring van donatie van menselijk lichaamsmateriaal” omvat voortaan vier beslissingen:

  • orgaandonatie voor transplantatie
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
  • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Elke beslissing kan je apart toestaan, weigeren of herroepen.

De verantwoordelijke dienst in het Huis van de Bruggeling of de gemeenteafdeling waar u gedomicilieerd bent, registreert je verklaring of herroeping in het portaal van de FOD Volksgezondheid en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) - en dus niet langer het rijksregister! Je krijgt hiervan een ontvangstbewijs.

Voor dit product is een afspraak geen vereiste. Plan je echter graag je bezoek of heb je weinig tijd? Maak dan vooraf een afspraak.

Je kunt je beslissing op elk moment herzien.

Meer informatie over de verklaring van de wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden is te vinden op www.beldonor.be

Meebrengen

  • identiteitskaart

Bedrag

Gratis

Contactinformatie