Organisatie gelegenheidsmarkten, braderieën en (gegroepeerde) garageverkoop

Iedere gelegenheidsmarkt en (gegroepeerde) garageverkoop waarbij het economische primeert moet aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Het gaat hier over onder andere jaarmarkten, avondmarkten, (gegroepeerde) garageverkoop, rommelmarkten, brocantemarkten, enzovoort.  

Organisaties die kaderen in grotere buurt- en wijkfeesten dienen hun aanvraag te doen via vrijetijd.vergunningen@brugge.be

Voorwaarden

De stad Brugge kan toelating geven voor de organisatie van gelegenheidsmarkten en gegroepeerde of individuele garageverkoop. Afhankelijk van het type organisatie zijn bepaalde vormen niet onderworpen aan de wetgeving ambulante handel. Het gaat om activiteiten die wel aan de definitie van een ambulante activiteit voldoen, maar die - wegens hun specifiek aard of omdat er voldaan is aan bepaalde voorwaarden - vrijgesteld worden van de algemene verplichtingen en beperkingen. Wel gelden er andere, specifieke voorwaarden voor en moet er altijd een toelating gevraagd worden aan de stad Brugge.

Procedure

De aanvraag moet online gebeuren en wordt opgevolgd door de Cel Ambulante Handel. Het College van Burgemeester en Schepen zal uiteindelijk beslissen of er een toelating wordt gegeven.

Uitzonderingen

Individuele garageverkoop wordt niet voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. De aanvraag moet ook online gebeuren en wordt toegestaan volgens de adviezen van betrokken diensten.

Contactinformatie