Organiseren gelegenheidsmarkten

Iedere gelegenheidsmarkt en (gegroepeerde) garageverkoop waarbij het economische primeert moet aangevraagd worden bij het stadsbestuur. Het gaat hier over onder andere jaarmarkten, avondmarkten, (gegroepeerde) garageverkoop, rommelmarkten, brocantemarkten ... 

Organisaties die kaderen in grotere buurt- en wijkfeesten dienen een aanvraag in via vrijetijd.vergunningen@brugge.be

Voorwaarden

De stad Brugge kan toelating geven voor de organisatie van gelegenheidsmarkten en gegroepeerde of individuele garageverkoop. Afhankelijk van het type organisatie zijn bepaalde vormen niet onderworpen aan de wetgeving ambulante handel. Het gaat om activiteiten die wel aan de definitie van een ambulante activiteit voldoen, maar die - wegens hun specifiek aard of omdat er voldaan is aan bepaalde voorwaarden - vrijgesteld worden van de algemene verplichtingen en beperkingen. Wel gelden er andere, specifieke voorwaarden voor en moet er altijd een toelating gevraagd worden aan de stad Brugge.

Procedure

  1. Dien je online aanvraag in;
  2. Team Ambulante Handel volgt je aanvraag op;
  3. Het college van burgemeester en schepen beslist of er een toelating wordt gegeven;
  4. Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht.

Uitzonderingen

Individuele garageverkoop wordt niet voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag moet ook online gebeuren en wordt toegestaan volgens de adviezen van betrokken diensten.

Contactinformatie