Organiseren sportief evenement in sportcentra

Wens je een evenement te organiseren in één van onze sportcentra, dan heb je een vergunning nodig.

OPGELET: omwille van onzekere en vaak wijzigende coronamaatregelen dien je 3 weken voorafgaand aan de evenementdatum een Covid Event Risk Model (CERM) in. Dit online document is te vinden op www.covideventriskmodel.be, de pdf die je krijgt na het indienen stuur je naar sportdienst@brugge.be

Voorwaarden

Je evenement houdt een tornooi of een sportief evenement in waarbij je geen gebruik maakt van de openbare weg.

Voor alle andere sportieve en niet-sportieve evenementen verwijzen we graag naar www.brugge.be/vergunningen-bij-organisatie-evenement

Procedure

Doe minstens twee maanden op voorhand je aanvraag via de knop ‘online aanvragen’ op deze pagina. Stuur gerust een mail naar sportdienst@brugge.be indien je bijkomende informatie wenst.

De Stad licht je in over de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

Bedrag

Voor de huur van sporthallen, sportvelden en bijhorende accommodatie geldt het stedelijk tarief.

Elektriciteit wordt verrekend aan het gangbare tarief.

Regelgeving

Alle politieverordeningen zijn van toepassing.

Contactinformatie