Organiseren sportief event sportcentra

Wens je een evenement te organiseren in één van de Brugse sportcentra? Vraag dan online een vergunning aan.

Voorwaarden

Je evenement houdt een tornooi of een sportief evenement in waarbij je geen gebruik maakt van de openbare weg.

Voor alle andere sportieve en niet-sportieve evenementen verwijzen we graag naar www.brugge.be/vergunningen-bij-organisatie-evenement
Daar vind je een overzicht van de andere types evenementen en de vergunningen die je ervoor nodig hebt. 

Procedure

  1. Doe minstens twee maanden op voorhand je aanvraag via de knop ‘online aanvragen’ op deze pagina.
  2. Stuur gerust een mail naar sportdienst@brugge.be indien je bijkomende informatie wenst.
  3. De Stad licht je in over de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

  • Voor de huur van sporthallen, sportvelden en bijhorende accommodatie geldt het stedelijk tarief.
  • Elektriciteit wordt verrekend aan het gangbare tarief.

Regelgeving

Alle politieverordeningen zijn van toepassing.

Contactinformatie