Organiseren sportief event sportcentra

Wil je een evenement organiseren in één van de Brugse sportcentra? Vraag dan online een vergunning aan.

Voorwaarden

Je evenement is een tornooi of een sportief evenement waarbij je geen gebruik maakt van de openbare weg.

Voor alle andere sportieve en niet-sportieve evenementen die doorgaan op de openbare weg verwijzen we graag naar de algemene vergunningspagina. Daar vind je een overzicht van de andere types evenementen en de vergunningen die je ervoor nodig hebt. 

Procedure

  1. Dien minstens twee maanden vooraf je aanvraag in via de knop ‘online aanvragen’. Stuur een mail naar sportdienst@brugge.be als je bijkomende informatie wil.
  2. Stad Brugge verwerkt je aanvraag en vraagt eventueel de nodige adviezen op.
  3. Je ontvangt de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Bij het verkrijgen van een vergunning, vind je in die communicatie ook alle voorwaarden terug waaraan je event moet voldoen.

Bedrag

  • Voor de huur van sporthallen, sportvelden en bijhorende accommodatie geldt het stedelijk tarief.
  • Elektriciteit wordt verrekend aan het gangbare tarief.

Regelgeving

Alle politieverordeningen zijn van toepassing.

Contactinformatie