Organiseren van Kinderopvang (baby's en peuters)

Uitbreidingsronde Kind & Gezin

Hieronder informatie voor de organisatoren van kinderopvang.

herhaling plaatsen inkomenstarief 

De Vlaamse Regering maakt deze legislatuur iets meer dan 27 miljoen euro vrij voor minstens 2500 nieuwe plaatsen volgens inkomenstarief. Brugge komt bij deze herhaaloproep in 2021 in aanmerking voor 1 plaats. 

Meer info:
Hier vind je de oproep. 

Beoordelingscriteria uitbreidingsronde K&G Stad Brugge.

Wanneer je een subsidieaanvraag richt tot K&G in verband met een oproep die K&G heeft verspreid wordt verwacht dat je advies vraagt aan je lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur Brugge formuleert een advies op basis van de beoordelingscriteria.

De dekkingsgraad van het aanbod aan kinderopvang per deelgemeente vind je hier

Wanneer je een advies aanvraagt aan je lokaal bestuur verwachten we een schriftelijke voorstelling van je opvanginitiatief via het bovenstaand formulier met beoordelingscriteria. Voeg bij elk criterium de nodige bewijzen/intenties toe. De schriftelijke voorstelling met bijhorende bestanden wordt in 1 bestand per KO-locatie geadresseerd aan de lokale regisseur kinderopvang via mail: sociaalbeleid@brugge.be.

BELANGRIJK: lichte wijziging in beslissings-en beroepsprocedure. De aanvraag gericht aan Agentschap Opgroeien en aanvraag tot advies aan het lokaal bestuur (adhv beoordelingscriteria) wordt verwacht bij de lokale regisseur kinderopvang ten laatste op 18 oktober 2021

Meer info vind je terug op het formulier beslissings-en beroepsprocedure

Je wordt uitgenodigd op de eerstvolgende algemene vergadering van het lokaal overleg kinderopvang Brugge na indiendatum van je aanvraagdossier bij Kind en Gezin. 

De toegekende score wordt overhandigd aan Agentschap Opgroeien en speelt een belangrijke rol in de eventuele toekenning van de subsidie.

Contactinformatie