Ouderbruggen: eerste ontmoetingsplek voor ouders in Sint-Kruis

11
mrt
2022

Vanaf 16 maart 2022 kunnen ouders en kinderen elkaar ontmoeten in Freinetschool Context, Brieversweg 185 in Sint-Kruis Brugge. Van 14u tot 16u wordt tweewekelijks op woensdagmiddag een ontmoetingsmoment georganiseerd met het project ‘Ouderbruggen Sint-Kruis’. Ook kinderen zijn welkom. Er worden spelletjes en activiteiten voorzien.

Als ouder komt er in onze huidige maatschappij vaak een zware last op de schouders. Het opvoeden in combinatie met een job, het huishouden, sociale contacten, een rol als partner, … is niet altijd evident. Het kan daarom bevrijdend zijn om bezorgheden en ervaringen te delen met andere ouders. Zo kwam, via signalen van gezinnen met kinderen uit de buurt, het project ‘Ouderbruggen Sint-Kruis’ tot stand.

Het project maakt deel uit van het lokaal sociaal beleidsplan ‘Brugge draait om mensen’ en is een unieke samenwerking tussen diensten uit verschillende hoeken van de samenleving. Voor de realisatie van het initiatief kan Oranje vzw rekenen op tal van organisaties. Naast een belangrijke financiële impuls van het lokaal bestuur, zetten ook Kind & Gezin, Mintus, Covias, CKG Sint-Clara, Huis van het Kind Brugge, welzijnsschakel Kantel en Buurtsport hun schouders onder dit waardevolle project.

Freinetschool Context stelt hun lokalen ter beschikking.

Meer info over de ontmoetingsmomenten volgt op www.facebook.com/ouderbruggen. Inschrijven is niet nodig.