Oudste stadsrekeningen van Brugge even niet beschikbaar

4
jan
2022
Belangrijk digitaal nieuws!

De oudste stadsrekeningen van Brugge zijn even niet beschikbaar.

Deze jaarrekeningen van Brugge gaan terug tot het jaar 1280. Er zijn slechts weinig steden in West-Europa die over zulke oude rekeningen beschikken.

Het Stadsarchief heeft het plan opgevat om deze stadsrekeningen te digitaliseren. Een eerst scanopdracht behelst de rekeningen van 1280 tot 1477.

Dit betekent dus dat ze enkele weken niet in onze leeszaal zullen kunnen worden geraadpleegd. Binnenkort zullen deze normaal online te consulteren zijn op www.Archiefbankbrugge.be , de virtuele leeszaal van het Stadsarchief.

Contactinformatie