Overzicht lopende acties

Werkgroepen

 

Verschillende werkgroepen zijn op dit moment actief bezig met het uitbouwen van Compassionate Brugge.

Wil je als organisatie, vereniging, bedrijf, ... graag meewerken aan een van onderstaande werkgroepen? Stuur dan een mail naar onze contactpersonen.

Wil je bijdragen als vrijwilliger? Neem dan een kijkje op onze vrijwilligerspagina (in opbouw).

Werkgroep 'Geborgen Zorgen'
Verschillende partners in onze stad slaan met het project 'Geborgen Zorgen', de handen in elkaar om aan de slag te gaan rond de rouw- en verlieservaringen die de coronacrisis met zich meebrengt. Neem hier een kijkje op de website of Facebookpagina van Geborgen Zorgen.

Contactpersoon:

Anne-Flor Vanmeenen - anneflor.vanmeenen@demens.nu
 

Werkgroep 'eenzame overlijdens'

Soms komt alle hulp te laat en sterft iemand zonder dat dit opgemerkt werd. Daarnaast zijn er ook mensen die zonder de aanwezigheid van vrienden of familie worden begraven.

Niemand hoeft in volledige eenzaamheid te sterven of alleen naar zijn laatste rustplaats te worden geleid.

Met de werkgroep 'eenzame overlijdens' zetten we in op:

- sensibilisering rond dit thema, met als doel burgers door middel burgerparticipatie meer opmerkzaam te laten zijn in hun eigen buurt

- een betere afstemming tussen partners zoals begrafenisondernemers, OCMW, ziekenhuizen, ... in het kader van eenzame uitvaarten

- vrijwilligerswerk.

Contactpersoon:

Esther Neytsesther.neyts@demens.nu

Werkgroep 'nazorg bij overlijden'

Bij een overlijden of ruimere verlieservaring, blijven mensen vaak alleen achter. Deze personen worden, naast mogelijke administratieve zaken, ook met heel wat veranderingen geconfronteerd die ze alleen moeten dragen. Dat is niet altijd eenvoudig.

Met de werkgroep 'nazorg bij overlijden' gaan we na hoe we mensen die niet voldoende omringd worden in onze stad kunnen ondersteunen tijdens deze voor hen moeilijke periode.

 

Contactpersoon:

Veerle Devisschervdevisscher@heidehuis.be
 

Werkgroep 'herdenking'

We willen in Brugge graag een herdenkingsplaats en -moment realiseren voor de mensen in onze stad die iemand verloren zijn. We slaan met verschillende partners de handen in elkaar om een mooi concept uit te werken. 

 

Contactpersoon:

Syvrine Boddinsyvrine.boddin@brugge.be

Werkgroep 'proefbuurt Sint-Kruis'

Met diverse buurtgebonden partners werken we aan een compassionate en zorgzaam Sint-Kruis.
Sint-Kruis wordt de eerste compassionate buurt van Brugge.

 

Contactpersoon:

Alana Boone - alana.boone@brugge.be

 

Werkgroep 'compassionate scholen'

Contactpersoon:
Chris Mestdagh - chris.mestdagh@howest.be

Werkgroep 'compasssionate werkgevers'

Contactpersoon:
Luisa Vanhuffel - luisa.vanhuffel@brugge.be

 

Contactinformatie