Overzicht producten waarvoor geen afspraak mogelijk is

 

Aanvragen van akten, attesten en uittreksels zoals bijvoorbeeld:

  • Uittreksel strafregister
  • Geboorteakte
  • Attest gezinssamenstelling
  • Attest hoofdverblijfplaats
  • Akte van huwelijk

Vraag deze documenten aan via www.brugge.be/thuisloketburgerzaken  

Of neem contact op met 050 44 8000

Adresverandering

Geef je adresverandering online door via www.brugge.be/adresverandering‑verhuis

of neem contact op met 050 44 8000

Huwelijksjubilea

Neem contact op met 050 44 8000 of burgerzaken@brugge.be