Park Knapen: Historiek

OUDE LEGERBASIS

Een korte voorgeschiedenis
 
Site Knapen werd tot in 2008 gebruikt door Defensie. 39 militairen bemanden er de site die als brandstoffendepot gebruikt werd. Officieel was de 930ste Compagnie Brandstoffen, Oliën en Vetten er gehuisvest, maar om het eenvoudig te houden sprak men van het Vierde Kwartier Kazerne Knapen. Vandaag zijn er op de site nog diverse restanten te zien van de vroegere legerbasis, zoals het tankstation en de afgesloten bunkers.
Aan de zijde van de Kustlaan zijn de vroeger
e brandstoftanks als heuvels ingewerkt. Deze tanks zijn nu leeg en niet toegankelijk maar ze blijven een kenmerkend deel van het landschap.
 
 

Van waar komt de naam ‘Knapen’?

 
De naam Knapen komt van de verdwenen gelijknamige kazerne in de Langestraat, die in 1979 moest plaatsmaken voor het nieuwe gerechtshof.
Knapen verwijst naar een Brugse familie van militairen die tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het vaderland zijn gesneuveld. Om die naam niet verloren te laten gaan, werd ze in 1987 doorgegeven aan de kazerne in de Veerbootstraat.