Informatie en participatie

Samen met de buurtbewoners krijgt het park stapsgewijs meer vorm. Hieronder lees je enkele belangrijke mijlpalen die we samen hebben genomen:

  • 2008: de laatste militairen verlaten het domein;

  • 2018: Stad Brugge stelt de revitaliseringstudie voor. Knapen wordt hierin voorgesteld als ‘kustpark’ en één van de cruciale plekken voor de verdere ontwikkeling van Zeebrugge; 

  • 2020: Het stadsbestuur sluit een gebruiksovereenkomst af met Defensie. Zo kan de Stad alle voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van Kustpark Knapen. We deden een grondig onderzoek naar de staat van de terreinen en de gebouwen op de site;

  • Mei 2021: De Stad stelt ruim drie hectare van het park in bestaande toestand open voor het publiek. Een eerste loods gaat tegen de vlakte en we organiseren de succesvolle openparkdagen waarbij de buurtbewoners hun ideeën over het toekomstige park konden geven. Ook lanceren we een speciale nieuwsbrief;

  • Januari 2022: Het stadsbestuur keurt een masterplan goed voor de site.  Hierin blijven de bunkers, de twee luifels, de brandstoftanks en het officiersgebouw behouden. Ruim 3 hectare verharding en gebouwen maken plaats voor groen. Wandelpaden, hondenloopweide, natuurspeeltuin, minipitch en natuurspeeltuin maken eveneens deel uit van het plan;

  • Mei 2022: we organiseren een terugkoppeling om het masterplan aan de buurt voor te stellen. De reacties zijn positief;

  • September 2022: Inhuldiging van de minipitch van de Club Brugge Foundation tijdens een groots buurtfeest samen met enkele spelers van Club Brugge. De minipitch is zo één van de eerste blikvangers van het vernieuwde park. In ateliers steken buurtbewoners de bunkers in een nieuw kleedje;

  • Mei 2023: ‘Operatie ontharding’ gaat van start. We verwijderen ruim 3 hectare (of 30.000 m²) steen en beton. In de plaats komt er bijkomend groen. De Stad ontvangt voor dit onthardingsproject van het Vlaams Departement Omgeving een subsidie van 500.000 euro.

  • Voorjaar 2023: Het college van burgemeester en schepenen keurt het definitieve ontwerpplan goed;

  • Voorjaar 2024: De parkaanleg start: de paden, groenstructuur en -aanleg krijgen eindelijk vorm.

 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief of werkgroep.