Park Knapen: Tijdslijn

Stand van zaken en toekomst van het park: een tijdslijn


  • Januari 2018
Stad Brugge stelt de revitaliseringstudie voor. Knapen wordt hierin voorgesteld als ‘kustpark’ en één van de cruciale plekken voor de verdere ontwikkeling van Zeebrugge. In april 2018 wordt de studie voorgesteld in Zeebrugge en worden workshops georganiseerd waarin ook input werd gegeven over dit kustpark.
 
  • November 2020
In afwachting van de definitieve verwerving sluit het stadsbestuur een gebruiksovereenkomst met Defensie. Zo kan de Stad alle voorbereidingen treffen voor de ontwikkeling van Kustpark Knapen.
Er gebeurde een grondig onderzoek van de terreinen en gebouwen op de site.
 
  • Maart 2021
Het stadsbestuur beslist om al een deel van domein Knapen open te stellen. De grootste loods wordt gesloopt, om de parkbeleving maximale kansen te geven. Over de toekomst van andere gebouwen en constructies werd nog niets beslist. Uit de bevraging kan blijken of het wenselijk is om deze al dan niet te behouden als er een zinvolle invulling voor is.
 
  • Maart - april 2021
Voorbereidende werkzaamheden voor de openstelling worden gestart.
We nemen de afsluitingen weg rondom het parkgedeelte dat we nu al toegankelijk maken (zie plan – zone A). Naast de sporen en rondom het afgesloten gedeelte kwam een nieuwe afsluiting.
 
  • 17 mei 2021
We nodigen iedereen uit om van deze nieuwe plek te genieten, indrukken op te doen en voorstellen te verzamelen voor de toekomst van site Knapen. 3,3 ha van de 8 ha wordt nu al opengesteld voor het publiek. Het terrein is nog in z’n bestaande toestand en biedt zo alle mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.
 
  • 28 en 29 mei
We organiseren ‘Openparkdagen’ met wandelingen op het volledige terrein en een inspiratiemarkt (onder voorbehoud van coronamaatregelen).
 
  • 31 juli 2021

Vul de enquête voor deze datum in!

  • Augustus 2021
Het ontwerpteam gaat aan de slag met de feedback van de buurt.
Ondertussen kunnen de bewoners en bezoekers verder gebruik maken en genieten van het gedeelte langsheen de Kustlaan en de Veerbootstraat. Het overige deel van de site blijft afgesloten tot er een definitief plan op tafel ligt en het park volledig wordt aangelegd.
 
  • Najaar 2021
Voor eind 2021 stellen we het voorontwerp voor aan de buurt. Afhankelijk van de feedback en het plan worden de verdere stappen en timing bepaald en ruim gecommuniceerd. Het stadsbestuur
streeft in elk geval naar een snelle realisatie van dit mooie nieuwe park in Zeebrugge.