Park Knapen: waarom dit project?

Revitalisering van Zeebrugge

Het stadsbestuur heeft meer dan ooit de ambitie om van Zeebrugge een plek te maken waar het ondanks de impact van de haven ook heel aangenaam is om te wonen, te leven en op bezoek te komen.
Om Zeebrugge een mooie toekomst te geven is enkele jaren geleden een revitaliseringsstudie uitgewerkt met daarin plannen op korte, middellange en lange termijn.

Deze studie zorgde ervoor dat er ondertussen al heel wat projecten in beweging gezet zijn. Het openbaar domein is in alle wijken opgefleurd, de beide stationspleinen zijn onthard, op verschillende plaatsen werden picknickbanken geplaatst.
Er zijn ondertussen ook afspraken met De Lijn om de trambedding te vergroenen, er wordt hard gewerkt aan de realisatie van betere fietspaden (bv. de aanleg van een kustfietssnelweg en van twee fietssnelwegen vanuit Brugge) en in de Strandwijk wordt gezocht naar een aanpak en opwaardering van de zone aan de Stella Mariskerk.


Sleutelproject

Kustpark Knapen is een cruciale plek voor de revitalisering van Zeebrugge. Het vormt een groene schakel tussen de Stationswijk en de Strandwijk. Door Knapen een leuke invulling te geven, kan het een nieuwe, waardevolle ontmoetingsplek worden voor de buurt, voor jong en oud en ook voor bezoekers.
Bovendien vormt Knapen een groene buffer voor het hoogspanningsstation op de hoek van de Baron de Maerelaan en de Kustlaan. Dit station
is noodzakelijk om windenergie van op zee het binnenland in te loodsen.
Elia en de Stad kwamen samen tot een overeenkomst waarin de bestemming van site Knapen als buffer werd vastgelegd.