Parkeren zorgverstrekkers

 1. Instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking (categorie 1)
 2. Thuiszorg en thuisverpleging (categorie 2)
 3. Individuele zorgverstrekkers (categorie 3)
 4. Parkeercodes mantelzorgers
 5. Parkeer Plus Zorg

Instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking (categorie 1)

De Stad Brugge biedt zorgverstrekkers onder welbepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een gemeentelijke parkeerkaart aan te vragen, waarmee zij vrijgesteld zijn van de blauwe zone of van het betalend parkeren.

Voorwaarden

 • Er kan een digitale parkeervergunning afgeleverd worden voor voertuigen die noodzakelijk zijn en in hoofdzaak gebruikt worden voor het vervoer naar/van instellingen voor dagopvang of residentiële opvang van personen met een beperking, waarvan de opvang gebeurt op een locatie in een welbepaalde bewonerszone. De voertuigen moeten op naam van die instelling staan.
 • Per instelling worden maximaal 5 parkeervergunningen afgeleverd, met maximaal 1 nummerplaat per kaart. Het gebruik van de kaart is beperkt tot de zone vermeld op de kaart; de zone wordt bepaald naargelang de locatie waar de opvang gebeurt, zoals aangevraagd door de organisatie.
 • Instellingen van categorie 1 dienen bij hun aanvraag een bewijs van locatie in de bewonerszone van aanvraag voor te leggen.


Procedure

De digitale parkeervergunning kun je aanvragen op afspraak in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.
Ook voor een hernieuwing kom je op afspraak langs in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.

Meebrengen

 • ingevuld formulier 'verklaring op eer'
 • inschrijvingsbewijs van de wagen
 • identiteitskaart

Bedrag

Parkeerkaart: € 100/jaar


Thuiszorg en thuisverpleging (categorie 2)

Stad Brugge biedt zorgverstrekkers onder welbepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een gemeentelijke parkeerkaart aan te vragen, waarmee zij vrijgesteld zijn van het betalend parkeren.

Voorwaarden

 • Er kan een papieren parkeerkaart afgeleverd worden voor voertuigen op naam van organisaties of van personen die werken in georganiseerd verband in opdracht van die organisaties, die op permanente basis om sociaal/medische redenen specifieke diensten van thuiszorg en/of thuisverpleging verstrekken aan natuurlijke personen in bewonerszone 1. Bewonerszone 1 omvat de straten in de binnenstad.
 • De instelling moet door het RIZIV of de Vlaamse gemeenschap erkend zijn.
 • Voertuigen op naam van organisaties of van personen in dienstverband bij die organisaties die specifieke diensten verstrekken op basis van dienstencheques zijn uitgesloten.
 • Per organisatie vermeld onder categorie 2 worden maximaal 30 parkeerkaarten afgeleverd onafgezien het aantal voertuigen die de organisatie in bezit heeft of het aantal personen die in opdracht van die organisatie werken.
 • Per kaart worden maximaal 1 nummerplaat vermeld.
 • Het gebruik van de kaart is beperkt tot het betalend parkeren in de bewonerszone 1, uitgezonderd in een aantal winkel- en poortstraten (https://www.brugge.be/stratenlijst-bewonerszone-binnenstad). De vrijstelling van het betalend parkeren is beperkt tot een maximale duur van 4 uren.
 • Het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die gebruikt wordt conform de reglementering.
 • Organisaties van categorie 2 moeten verklaren dat zij op permanente basis om sociaal/medische redenen specifieke diensten van thuiszorg en/of thuisverpleging verstrekken aan natuurlijke personen in de bewonerszone 1.


Procedure

De gemeentelijke parkeerkaart kun je aanvragen op afspraak in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.
Ook voor een hernieuwing kom je op afspraak langs in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.

Meebrengen

 • ingevuld formulier 'verklaring op eer'
 • inschrijvingsbewijs van de wagen(s)
 • identiteitskaart

Bedrag

Parkeerkaart: € 100/jaar


Individuele zorgverstrekkers (categorie 3)

De Stad Brugge biedt zorgverstrekkers onder welbepaalde voorwaarden de mogelijkheid om een gemeentelijke parkeerkaart aan te vragen, waarmee zij vrijgesteld zijn van het betalend parkeren.

Voorwaarden

 • Er kan een papieren parkeerkaart afgeleverd worden voor voertuigen op naam van individuele zorgverstrekkers die een zorgpraktijk hebben op het grondgebied van de stad Brugge en die in het kader van een huisbezoek medische zorgen verstrekken aan personen in bewonerszone 1.
 • Deze categorie wordt beperkt tot de individuele zorgverstrekkers die erkend zijn door het RIZIV.
 • Per individuele zorgverstrekker vermeld onder categorie 3 wordt maximaal 1 parkeerkaart afgeleverd.
 • Op de kaart wordt maximaal 1 nummerplaat vermeld.
 • Het gebruik van de kaart is beperkt tot het betalend parkeren in de zone 1 (binnenstad), uitgezonderd in een aantal winkel- en poortstraten (https://www.brugge.be/stratenlijst-bewonerszone-binnenstad).
 • De vrijstelling van het betalend parkeren is beperkt tot een maximale duur van 1 uur. Het begintijdstip wordt aangeduid via een geldige parkeerschijf die gebruikt wordt conform de reglementering.
 • Individuele zorgverstrekkers van categorie 3 moeten het bewijs leveren van de vestiging van de zorgpraktijk op het grondgebied van de stad Brugge en moeten een verklaring ondertekenen dat ze in het kader van huisbezoeken medische zorgen verstrekken aan personen in bewonerszone 1.

Procedure

De gemeentelijke parkeerkaart kun je aanvragen op afspraak in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.
Ook voor een hernieuwing kom je op afspraak langs in de Parkeerwinkel in het Huis van de Bruggeling.

Meebrengen

 • ingevuld formulier 'verklaring op eer'
 • inschrijvingsbewijs van de wagen
 • identiteitskaart

Bedrag

Parkeerkaart: € 100/jaar


Parkeercodes mantelzorg

Bewoners van de binnenstad, die hulpbehoevend zijn en waarvoor mantelzorgers zijn aangesteld en officieel erkend zijn bij de dienst Welzijn van stad Brugge, kunnen per kalenderjaar 160 bezoekerscodes aankopen. Dit betekend dat er bovenop de 90 "standaard bezoekerscodes" er 70 extra bezoekerscodes worden aangeboden.


 Parkeer Plus Zorg

Kortparkeren zorgverstrekkers

Iedereen die het wenst kan ter hoogte van zijn garagepoort/inrit een parkeerplaats aanbieden aan zorgverstrekkers tijdens de uitvoering van hun zorg. Deze zorg kan op een andere locatie plaatsvinden dan de locatie van de garagepoort/inrit.

Het aanbieden van de parkeerplaats voor de garage wordt aangeduid met een sticker. De zorgverstrekkers die in het bezit zijn van de gemeentelijke  parkeerkaart categorie 2 of 3 kunnen hiermee gratis parkeren voor de garagepoort/inrit voor maximum 1 uur.

De zorgverstrekkers leggen de gemeentelijke parkeerkaart categorie 2 of 3 duidelijk zichtbaar in de wagen, samen met mobiel nummer waarop de zorgverstrekker bereikbaar is. De zorgverstrekker verplaatst het voertuig zo snel mogelijk op eenvoudig verzoek van de bewoner van de oprit.

De sticker kan je online bestellen via dit formulier of telefonisch op het nummer 050 44 8000.

Contactinformatie