Parken Koolkerke

  1. Vaartbekeweg

 

 

Vaartbekeweg

We plannen een nieuwe inrichting voor een gedeelte van het sportpark in Koolkerke.
De nieuwe inrichting bestaat uit 2 delen: het huidige speelplein en het voetbalterrein ten noorden ervan.

Om het nieuwe ontwerp te maken organiseerden we verschillende inspraakmomenten met de bewoners.

Het bestaande speelplein is dringend aan vernieuwing toe. We willen het dan ook opbreken en een nieuwe, ruimere speelzone inrichten op de locatie van het voetbalterrein. Op de plaats van het huidige speelplein, richten we een vlindertuin met zitruimte in.

Globaal voorzien we om alle dolomietpaden binnen de contour van ons ontwerp te vervangen door betonpaden. Tegelijk herbekeken we het tracé van de bestaande paden in functie van de meest logische verbinding. We hielden hierbij ook rekening met wateroverlast op de bestaande paden.

Alle bomen binnen het projectgebied blijven behouden. Ze vormen de basis voor het nieuwe ontwerp. We breiden tegelijk het bestaande bomenbestand uit met de aanplant van 44 nieuwe bomen. Verder voorzien we vaste planten en een groot aantal bloembollen om kleur te geven aan het terrein.

Vlindertuin

In de vlindertuin wijzigen we de bestaande padenstructuur en herprofileren we de bestaande heuvels. Centraal komt er een zitterras met twee zitbanken. Deze centrale zone omringen we met een rijk bloeiende vaste plantenborder.

Parkzone met speelplein

De nieuwe parkzone richten we gedeeltelijk in als speelplein. Op vraag van de aanpalende jeugdbeweging houden we een open graszone om hier hun activiteiten uit te voeren of om een tent te kunnen plaatsen.

We planten verschillende nieuwe bomen aan. Op de nattere plekken voorzien we elzen en wilgen. Centraler willen we enkele notelaars, sierkersen, inheemse vogelkersen en hazelaars aanplanten. Tussen deze bomen richten we enkele zitruimten in.

Om het terrein droger te houden graven we twee wadi’s uit. Eén rond het speelplein en één langs de open graszone. De wadi’s komen op de laagste en natste locaties. De bedoeling ervan is dat we het water hier langzaam in de bodem laten sijpelen.

Centraal de speelzone ontwierpen we een stervormige zandzone. Hiermee willen we verwijzen naar het nabij gelegen historische fort. In de zandzone komen er verschillende nieuwe speeltoestellen. Zowel voor de allerkleinsten als voor de avontuurlijkere grotere kinderen zijn er speelmogelijkheden voorzien. Verspreid tussen de bomen in de parkzone komen er enkele schommels (vogelnestschommel, peuterschommel en gewone schommel). Om aan de vraag van omwonenden te voldoen plannen we ook nog de plaatsing van een kabelbaan tussen de bomen.

Pleintje Zoete Vaartstraat - Potagierstraat

Als laatste deel van het ontwerp herbekeken we het pleintje tussen de Zoete Vaartstraat, de Potagierstraat en het sportpark. Ook hier vervangen we de dolomietpaden door betonverharding en optimaliseerden we het tracé. Een nieuwe boom en bloembollen zullen kleur geven aan het vernieuwde pleintje.